Bibliotekfilial i Hinna bydel

Roar Houen, leder for møteplass på Sølvberget Bibliotek og Kulturhus
Del på Facebook

//Tekst og foto: Grethe Eriksen//

Hinna kommunedelsutvalg har ved flere anledninger blitt kontaktet av leseglade innbyggere. Leder for møteplass på Sølvberget Bibliotek og Kulturhus, Roar Houen, var på besøk i kommunedelsutvalgets siste møte før sommerferien. Her presenterte han entusiastisk statistikk og erfaringer fra andre byer. Mange muligheter kan åpne seg for bydelen vår dersom politisk vilje er tilstede.

Houen har denne våren og sommeren skrevet på «Temaplan Bibliotek».  Planen skal ferdigstilles i slutten av august og tas opp til politisk behandling tidlig i høst i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.  Denne temaplanen ble nødvendig etter at det kommunale foretaket ble vedtatt oppløst av flertallspartiene i fjor høst.  Temaplanen vil blant annet sette søkelys på muligheter for etablering av nye filialer.  Hinna bydel har med bakgrunn i sin befolkningsmengde, variasjon i alderssammensetning og arealstørrelse potensiale for å bli vurdert som egnet for nyetablering.

Pr i dag har Stavanger 3 filialer i tillegg til Bibliotek og kulturhuset på Sølvberget.  Det er Madla, Rennesøy og Finnøy.  Madla har hatt egen filial siden forrige kommunesammenslåing i 1965.  Filialen er nå stengt fram til våren 2023 på grunn av fornyelse og utvidelse til nesten dobbel størrelse av dagens ca. 200 m2.  Den nye innredningen blir kul og tematisk, og det er ikke tilfeldig at vikingtiden kommer til å sette sitt preg på den.  Før ombygging har Madla i snitt hatt ca. 10.000 besøkende hver måned, og det forventes en ytterligere økning etter nyåpningen.

Hillevåg bydel får også en egen filial, og der er vedtatt bygging av en barne- og ungdomsavdeling i det nye hallanlegget på Kvaleberg.  Det skal etter planen stå ferdig i 2026.

Har vi nok filialer?

Stavanger ligger ikke spesielt godt an dersom en sammenligner oss med andre storbyer. Oslo har 23 bibliotek av forskjellig størrelse og innhold. Bergen og Trondheim har 10 hver.  Antall innbyggere og arealmessig spredning taler for flere filialer i disse storbyene, men etter kommunesammenslåingen i 2021 har Stavanger betraktelig økt sitt volum i antall innbyggere og areal.

-Det er viktig å være tilstede og senke terskelen for lesing, fremholder Roar Houen.  Selv i den digitale verden har vi behov for å holde i en bok og lese for oss selv eller for andre.  Bøker er viktige både for innsikt og lærdom – og for integrering og bygging av sosiale relasjoner.  -Biblioteket skal være en relevant tjeneste for flest mulig og et attraktivt sted å kunne møtes.  Houen forteller videre at Sølvberget topper besøksstatistikken på landsbasis. Spesielt kan trekkes fram som ivrige brukergrupper barnefamilier i helgene og våre nye landsmenn på de mange språk-kaféene. Her er integreringsmulighetene mange, enkle og kortreiste.

Erfaringer med Bokautomaten i Stadionparken

HINNAvis har flere ganger skrevet om bokskapet som Sølvberget fikk utplassert for ca. 1 år siden.  Det er allerede blitt en suksess, og bruken er over all forventning sett fra Sølvbergets side.  Utskifting av bøker skjer hver uke (tirsdager) og barnebøker er det som det går mest av.  Skapet er sentralt plassert like ved en liten samling gode myke sofaer og stoler, og det observeres stadig folk i forskjellig alder som sitter og leser eller bare sitter der og prater.

Vil stimulere til flere lesegrupper

Lotti Aske, leseglad dame i Hinna Park

-En glimrende idé, sier den pensjonerte bokelskeren Lotti Aske. Hun har i nesten 40 år undervist i litteratur på Videregående og Høgskolen i Stavanger. -Visst er Google nyttig, men kan ikke sammenlignes med gleden det er å krølle seg opp i godstolen med en bok, eller bli lest for som barn. Bøker får oss til å heve blikket, over grensene. De innbyr til spennende virtuelle reiser i samtid og historie. En bibliotekfilial midt i hjertet av en voksende bydel bringer oss nærmere byens kulturelle skattekammer på Sølvberget, uten å måtte ta turen til sentrum. Lotti er medlem av en liten bokklubb i borettslaget Hinna Pluss. -En bibliotekfilial vil stimulere til flere lesegrupper i nabolaget.

Politisk vilje?

Temaplan Bibliotek skal presenteres for politikerne til høsten, og vi føler oss ganske trygge på at den blir positiv i forhold til anbefaling om etablering av en filial i vår bydel.  Beliggenhet og tematikk kan nok diskuteres, men noe på gateplan med oljerelatert innredning er noe vi lett kan heie på.