Vannkvaliteten i Jåttåvågen

Viken utenfor Laberget er et yndet bade- og treffsted for ungdommen om sommeren.
Del på Facebook
Det går mot høysesong for bading.  Pandemien har gitt oss nye vaner, og mange bader året rundt.

//Tekst og foto: Grethe Eriksen

Jåttåvågen har de senere årene dessverre vært kjent for dårlig vannkvalitet, og en ivrig leser har bedt oss undersøke med kommunen hvordan situasjonen er når vi nå nærmer oss sommeren.  Det ble også stilt spørsmål om samme problemstilling på informasjonsmøtet angående Plan 2761 som ble avholdt i Skråtårnet 15. mars.

Seksjonssjef for Vann, avløp og renovasjon i kommunen, Bjørn Zimmer Jacobsen opplyser: -Avløpsforholdene på Hinna og Jåttåvågen er krevende, og noe det er jobbet med i lang tid. Det er gjennomført flere tiltak som er ment å bedre på situasjonen (separering i Sara Berges gate, nytt overløp i Boganesveien, separering i Gamleveien). Disse tiltakene bidrar til reduserte utslipp i området, men før man kan oppnå badevannskvalitet må en større ombygging av avløpssystemet fra Jåttåvågen til Hinna sentrum gjennomføres. Detaljprosjektering av dette er igangsatt, og slik vi ser framdriften nå vil man kunne starte anleggsarbeider mot slutten av 2022 eller starten på 2023. Dette anlegget er stort og komplekst og det skal koordineres med blant annet bussveien gjennom området og utviklingen av Jåttåvågen del 2.

Utbedring av avløpsforholdene her er svært høyt prioritert. Framdriftsplan for gjennomføringen vil bli utarbeidet i forbindelse med pågående prosjektering, og vi kan per nå ikke si nøyaktig når man kan forvente at dette er ferdigstilt. Med bakgrunn i omfanget og kompleksiteten i arbeidet som skal gjøres må man imidlertid legge til grunn at det fortsatt vil gå flere år før alt er ferdigstilt og man kan tilrettelegge for bading i området.