Utvikling av Hinna Park fase 2

Plan 2761 Jåttåvågen 2 – Felt B10 m/flere
Del på Facebook
Sentralt i prosjektering og planlegging av den ubebygde delen av Hinna Park, kalt fase 2, er det nyopprettede selskapet Hinna Park Utvikling as

// Tekst og foto: Grethe Eriksen

Hinna Park Utvikling as eies av Entra, Camar Eiendom, Obos Nye Hjem og Stavanger Utvikling KF.

Daglig leder Målfrid Holme i Hinna Park Utvikling

Daglig leder Målfrid Holme tiltrådte stillingen 1. oktober 2021, og hun er ansvarlig for utvikling av fase 2 i Hinna Park. Målfrid har lang erfaring som prosjektleder i byggebransjen. Opprinnelig har hun en utdannelse innen byutvikling og urban design. Noe som kommer godt med i denne nye rollen. Hun har ledet omfattende byggeprosjekter for både private og offentlige aktører i entreprenørselskaper som Kruse Smith og Skanska.  Siste arbeidssted før Hinna Park var i Paxon, som er et selskap som tilbyr prosjektledelse og rådgivning innen prosjektadministrasjon blant annet for bygg- og anleggsbransjen.

1500 boliger og 6000 nye arbeidsplasser

-Jåttåvågen/Hinna Park er et transformasjonsområde som skal forvandles fra industriområde til en levende bydel ved fjorden, forteller Målfrid. Fase 2 inneholder planer for ca. 1500 boliger og 6000 nye arbeidsplasser.  Utviklingen av området vil strekke seg mange år fram i tid. Her er store arealer med mye potensiale og disse arealene kan utnyttes allerede nå, i påvente av byggestart for det nye området. Som for eksempel familiearrangementet A Walk in the Park lørdag 21. mai.  Dette er omtalt i en annen artikkel i avisen. Søndagskaféen i Skråtårnet er mange allerede kjent med og likeså Damp sine badstu- og badefasiliteter like nord for skråtårnet.

Plan på høring

Plan 2761 Jåttåvågen 2 – felt B10 m/flere har lagt ute på høring med frist for kommentarer og innspill innen 1.4.22.  Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av del av Jåttåvågen 2, med en blanding av bolig, næring og offentlige uteområder. Planen skal ivareta målene i områdereguleringen, samt tilrettelegge for en levende, mangfoldig og klimavennlig bydel. Det er vedtatt i kommunedelsplanen at området skal ha høy utnyttelse i tillegg til store grøntområder.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte i Skråtårnet 15. mars.

Tirsdag 15. mars ble det avholdt et informasjonsmøte i Skråtårnet i Hinna Park.  Der møtte ca. 40 interesserte naboer. Etter innlegg fra Wenche Clarke fra planavdelingen i Stavanger kommune, Kristine Lilleng fra Obos og Christian Omvik fra arkitektkontoret Brandsberg-Dahl, ble det anledning til å stille spørsmål.

Mange spørsmål

De fleste spørsmålene fra publikum dreiet seg om størrelse på grøntområder, vannkvalitet, høyder på bygg sett i forhold til skråtårnet og ikke minst parkering.  Hinna Park er et område hvor det legges opp til lav parkeringsdekning og hvor avstandene er korte til både buss, tog, arbeidsplasser, butikker, restauranter og turområder.  Det er i planområdet avsatt tomter til både barnehage, skole og sykehjem, og alt skal ligge til rette for at det meste kan nås uten bil.

En av naboene til området, Anne Lise Lunde Nilsen fra Laberget, var en av dem som var tilstede på informasjonsmøtet og satte stor pris på informasjonen som ble gitt.  Hjertesukket hennes er at det går for seint.  Som ivrig turgåer ser hun fram til nye turområder, store grøntareal og badeplasser.

Hinna Park Utvikling har som målsetning at Hinna Park skal bli Nordens mest attraktive bolig-, nærings- og rekreasjonsområde.  Vi er mange som har tro på at de vil nå målet og gleder oss til å se resultatet.