Ukrainsk skole på Hetland VGS

Del på Facebook
Da flyktninger begynte å ankomme Stavanger, oppsto den Ukrainske skolen spontant.

//Tekst: Cecilie Skram Gil, foto: Oleksandra Fabricius

Den Ukrainske foreningen i Rogaland fikk utallige henvendelser om alt fra språkkurs til bosetting i kommunen, og de så at behovet for god informasjonsflyt mellom kommunen og flyktningene var viktig, sammen med stabilitet for barna som kom til nytt land.

 -Folk var forvirret og redde. Plutselig befant de seg i et helt nytt land, i en annerledes kultur mer enn 3000 km fra hjemmet sitt, forteller en av initiativtakerne og styremedlem ved den Ukrainske skolen, Oleksandra Fabricius.

Oleksandra forteller videre at den Ukrainske skolen er en inkluderende skole hvor alle finner noe som interesserer og engasjerer dem. De har undervisning i matte og ukrainsk språk for barn i grunnskolealderen, ulike verksted rettet mot spesifikke aldersgrupper, mens tenåringene driver sin egen podkast og hjelper til å trene yngre barn i fotball.

-Mens barna er opptatt har foreldrene tid til å høre på de lokale offentlige instansene som er invitert til skolen hver søndag. De voksne og foreldre har mulighet til å stille spørsmål direkte til representanter fra NAV, barnevernet, politiet og Johannes Læringssenter, sier Oleksandra.

«Ukrainere for ukrainere»

-I skolens styre har vi fem representanter, og vi driver skolen helt frivillig og på eget initiativ.

-Hver mandag planlegger vi ukens skole som er på søndagen. Vi planlegger aktiviteter, kommer i kontakt med kommunale instanser og frivillige organisasjoner. I tillegg til søndagsplanen finner vi frivillige som vil hjelpe på kjøkkenet og med å holde kontroll på barna og de planlagte innslagene.

-Mottoet vårt er «ukrainere for ukrainere». Vi engasjerer flyktninger slik at de vil «drive» skolen og selv velge aktivitetene de ønsker å gjøre forteller Oleksandra.

Sterkt engasjement fra lokalmiljøet

-Det er mange som sier tusen takk for arbeidet skolen legger ned, og er utrolig takknemlige for at vi oversetter og er klare å hjelpe når som helst. Og så er det mange som vil hjelpe oss.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra lokalmiljøet?

-Det har så langt vært et sterkt engasjement fra lokalmiljøet. Bare for å nevne noen av våre støttespillere; Hetland videregående skole låner oss en hel skole for å ha undervisning og idrettsrådet stiller opp med idrettspatruljen hver søndag. Frivillige fra Røde Kors stilte i begynnelsen opp og hjalp med barnepass, norsk- og engelsk undervisning, og vi har pensjonerte norsklærere som har tilbudt seg å undervise igjen. I tillegg har vi en avtale med Open Hands for å utvide tilbudet til ukedager også – et samarbeid vi jobber mye med.

Vi må absolutt nevne fantastisk ungdom fra syvende klasse på Hinna skole, som hadde dugnad og gjorde alt mulig fra å løpe runder rundt stadion på Hinna til å vaske vinduer for å samle inn penger for den ukrainske skolen, til vår store overraskelse.

Alt dette er helt utrolig, og vi er ydmyke for all den støtten vi får og har fått, sier Oleksandra.

Ønsker å bygge et trygt fellesskap

Fabricius forteller at det viktigste for dem er å bygge et trygt felleskap.

-Å ha god informasjonsflyt, for å vise folk at de ikke må være redde for fremtiden er viktig. Vi skal være en kobling mellom to kulturer, og vi mener at dette er viktig for en god integrering inn i det norske samfunnet.

Hvordan ser veien videre ut?

-Veien videre blir ikke enkel for oss. Nå jobber vi med den første bølgen av flyktninger, men mange har fått tildelt boplass og skal flytte til en annen kommune som betyr at det kommer nye mennesker hit og nye utfordringer.

Vårt motto er «ukrainere for ukrainere», og vi vil stå på med alt vi kan for å møte utfordringene direkte hvor vi trengs mest, forteller Oleksandra Fabricius.