TV-aksjonen 2022 – LEGER UTEN GRENSER – 23. oktober

Anders Dahle Vedholm, fylkesaksjonsleder TV-aksjonen Rogaland og Ine Helvik, ansvarlig for TV-aksjonen i Hinna kommunedel.
Del på Facebook
«Sammen skal vi redde liv» er slagordet for årets TV-aksjon. Innsamlingen skal gå til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

//Tekst og foto: Jorunn B. Eia

Mottaker av TV-aksjonen 2022

-Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølelse. Årets aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn, forteller fylkesaksjonsleder i Rogaland, Anders Dahle Vedholm. -Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdannelse og folk faller utenfor arbeidslivet.

Medisiner og vaksiner

Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner, mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner. -Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjent sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling, forteller Vedholm. Han legger til at deler av TV-aksjonsmidlene skal brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer, i samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi.

Statsforvalteren leder fylkesaksjonskomité

I Rogaland er det statsforvalter Bent Høie som er øverst ansvarlig for å gjennomføre TV-aksjonen i fylket sammen med fylkesaksjonslederen. -Han er veldig klar! Vi har hatt vårt første møte og jeg tenker han er den beste representanten vi kunne få for årets tema. Vi gleder oss til å samarbeide med Bent Høie, sier Anders Dahle Vedholm.

Stort bidrag fra Hinna

-Jeg er utrolig stolt over innsamlingen i Stavanger i fjor. Byen ble best av alle storbyer i Norge med høyest beløp per innbygger. Hinna bydel bidro med kr. 360.712, forteller Vedholm. Ine Helvik er ansvarlig for innsamlingen i Hinna og hun har allerede bestilt de tre basene som trengs til innsamlingen. -Jeg gleder meg til en ‘normal’ innsamling i år. Vi stiller sterkt på Vaulen skole, Gausel skole og på bydelshuset på Gausel. I år håper vi bøssebærerne står i kø for å hente bøsse og ringe på alle dørene i Hinna kommunedel, oppfordrer hun. -Vi var ikke helt på topp med bøssebærere i fjor og vi vet at det var flere husstander som ikke fikk besøk. Dette skal vi gjøre bedre i år. Så her er det bare å registrere seg som bøssebærer når høsten kommer. Dette blir en fantastisk aksjon!

Kontanter og digitalt

-De siste årene har TV-aksjonen også utviklet seg digitalt. Det har vært muligheter til å vippse penger, lage personlige Spleiser og ikke minst Spleiser for lag og foreninger som utfordrer hverandre med artige spillopper, forteller Vedholm. Ine Helvik får gode idéer med en gang og ramser opp: kommunedelsutvalget kan utfordre idrettslagene, som kan utfordre medlemmene, som kan utfordre sine venner på Facebook og Instagram. Her er det mange muligheter for de kreative!

-Jeg har stor tro på at Hinna også i år vil gjøre en stor innsats. Leger Uten Grenser er en organisasjon som de fleste kjenner og temaet med helsehjelp og forskning på medisiner er et svært viktig arbeid, sier Vedholm.

Hvorfor ikke Ukraina?

Mange vil kanskje stille spørsmål om hvorfor innsamlede midler ikke skal gå til Ukraina. Fylkesaksjonslederen traff generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum i mars. Hun har fått dette spørsmålet mange ganger den siste tiden. -Vi er i Ukraina allerede, spesielt i det østlige Ukraina. Der jobbet vi fram til februar 2022 med prosjekter knyttet til behandling av kroniske sykdommer som hiv og tuberkulose. På grunn av konflikten har vi måttet omstille aktivitetene. Nye forsyninger av medisinske nødhjelpsartikler sendes inn fortløpende, teamene våre gir opplæring i å ta hånd om og behandle et høyt antall skadde, et kirurgisk team har gitt opplæring i håndtering av stort pasienttrykk på et av de største barnesykehusene i Kyiv. Vi har donert nødhjelpsartikler, soveposer, varme klær og telt til frivillige organisasjoner som hjelper fordrevne og flyktninger. I tillegg yter vi hjelp til nabolandene som mottar stadig nye ukrainere som flykter over grensen.