Trygg i vann

9. klassinger lærer om livredning i Hinnavågen
Del på Facebook
Begeistrete hyl fra 14 og 15 åringer kunne i måneden mars høres tre dager i uka i bukten ved småbåthavnen i Jåttåvågen.

// Tekst og foto: Grethe Eriksen

Hylene skyldes ungdommenes møte med det kalde og våte element og er en del av det obligatoriske kurset som tilbys 9. klassinger i Stavanger i skoleåret 2021/22.

Når kursene avsluttes innen utgangen av mars har ca. 1300 niende-klassinger i byen fått opplæring i selvberging og livredning.

Kurset heter Trygg i vann.

Norge er et «vannland».  De aller fleste innbyggerne våre har vann, elv, sjø eller hav i nærområdet sitt.  Det gir grunnlag for fine opplevelser og aktiviteter, men dessverre omkommer ca. 100 personer i drukningsulykker årlig.  Det er nesten like mange som i trafikken på veiene.  17% av de som omkommer er barn og unge under 25 år.  For å ferdes trygt på, i og ved vann må vi læres til å forutse og unngå uhell, og til å få ferdigheter som gjør at vi kan berge oss selv og hjelpe andre i en drukningssituasjon.

17 personer druknet i første kvartal

10 personer har druknet i forbindelse med bruk av båt så langt i år.  Det er en dobling i forhold til samme periode i fjor.  Totalt omkom 17 personer i første kvartal 2022, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Kannik ungdomsskole på kurs

Fra venstre: Carmen Odnæs, Emma Serine Hodne og Catriona Tait er klar for en iskald dukkert

Vi møter en 9. klasse fra Kannik denne sol- og vindfulle dagen i mars.  To lærere er med, og slik må det være.  En kvinnelig og en mannlig.  De er gode å ha når våtdraktene og vestene skal lirkes på. 2 telt merket Redningsselskapet står klar som omkledningsrom.

Kurset tar ca. 3 timer og starter med teori og førstehjelp innendørs i bygget som er lånt av Seilforeningen for anledningen.  Så blir resten av undervisningen gitt utendørs, og på bryggekanten undervises i sikkerhet og risiko.  Er det dypt nok her til å hoppe? Er det for glatt med fare for å falle?   Neste stopp er kasting med livbøye, og så er det ut i vannet hvor de lærer om kuldesjokk, selvberging og livredning.

«Spennende» og «tøft» er superlativene som hagler fra ungdommene.  Og SÅ nyttig og relevant – tenker vi!

Rådgiver Tarjei Låstad Sandnes fra Redningsselskapet

-I Stavanger jobber 8 deltidsansatte instruktører med å dele kursdagene seg imellom, forteller Tarjei Låstad Sandnes som er rådgiver i Redningsselskapet Region Vest.

-Kurset Trygg i vann ble obligatorisk i skolenes opplæringsplan i 2020.  Det startet med et pilotprosjekt i Bergen for 3 år siden, og kursene kjøres nå over hele landet der det er mulig.  Redningsselskapet avdeling i Stavanger har avtale med både Stavanger, Sola og Sandnes og drar til Haugesund etter påske.  Det jobbes med å etablere et lokalt, mobilt tilbud slik at enda flere ungdommer i fylket vårt kan få den nødvendige opplæringen.

Finansiering

Den store nasjonale satsningen er ikke gratis.  Flere større firma har bidratt med sponsormidler.  DNB har gitt 3,4 millioner nasjonalt og Sparebankstiftelsen SR-Bank bidro lokalt med 200.000,- høsten 2021. Redningsselskapet har i år søkt om ytterligere midler, og i slutten av mars var daglig leder Kjetil Skjæveland sammen med rådgiver Tor Dahle fra stiftelsen, på besøk under gjennomføring av et av kursene.  Midlene som er søkt om er øremerket det mobile tilbudet som kan tas i bruk utenfor bysentrene.

-Dette var et utrolig spennende opplegg og ser ut til å passe godt inn under det vi anser som et av hovedformålene for stiftelsen, forteller Skjæveland.  Søknaden er imidlertid ikke behandlet og evalueringen fra styret kommer i mai.  Men det er lov å håpe!