Sykkelbro på peler

Dette bildet viser en teknisk tegning for Sykkelstamvegen. Den skal gå i en lang bro over Diagonalen og en kortere bro over motorveirampene.
Del på Facebook
Arbeidet med Sykkelstamveien pågår for fullt.

//Tekst: Jorunn B. Eia

Sykkelstamvegen fra tunnelen og ned til eksisterende Sykkelstamveg skal være ferdig våren neste år.  -Akkurat nå pågår peling for den lange broa. Det er dårlige masser i området. Derfor må brua stå på peler. Det pågår også sprenging for Sykkelstamvegen oppe i bakken mot tunnelen, forteller Kari Smådal Turøy, prosjektleder i Statens vegvesen utbygging, Utbyggingsområde vest, E39 Bypakke Nord – Jæren.

Tegningen viser Sykkelstamvegen og den planlagte kollektivtraséen fra Jåttåvågen stasjon sett fra et fugleperspektiv. -Fuglen flyr over motorveien. Du ser ned på motorveibrua og Sykkelstamvegbrua. Kollektivtraséen og sykkelvegen med fortau går under brua, forklarer Turøy.

Hovedbildet viser en mer teknisk tegning for Sykkelstamvegen. Den skal gå i en lang bro over Diagonalen og en kortere bro over motorveirampene.

-Samtidig med at vi bygger Sykkelstamvegen, bygger vi også to andre mindre prosjekter i Bymiljøpakke Nord-Jæren. Det er gang- og sykkelbro over motorveien og kollektivfeltet fra Hinnakrysset til Asser Jåttens vei, forteller Turøy og legger til at gang- og sykkelbroen vil gjøre det lettere å ta seg fram mellom Ullandhaug og Hinna. Den er vist med en lilla strek over motorveien. -Kollektivfeltet gjør at busser som kommer fra Grannes kan komme seg forbi køen når de skal ut på motorveien i retning Forus og kan fortsette i feltet som allerede er bygd, sier Kari Smådal Turøy.