Sanitetskvinnene på Hinna fyller 125 år

Styret samlet for å planlegge jubileet: Fra venstre Marianne Osland, Reidun I. Mong, Hanne Larsen, Astrid Elise Lunde, Oddveig Gimre, Helga M. Thingvold og Anne Marie Hetland.
Del på Facebook
Norske Sanitetskvinners Forening Hinna ble stiftet allerede i 1897 som landets første lokale sanitetsforening. Den gang lå Hinna i Hetland kommune, og avdelingen i nabokommunen Stavanger ble til litt senere på året.

//Tekst og foto: Grethe Eriksen

Disse hendelsene fant sted bare et snaut år etter at landsforeningen Norske Kvinners Sanitetsforening ble etablert under et kvinnemøte i Kristiania av kvinnesaksforkjemper, kjøpmannsdatter og politikerfrue Fredrikke Marie Kvam.

Bakgrunnen for etablering av foreningen var et ønske om at kvinner på like linje med menn skulle kunne å ta ansvar for de utfordringer som rådet i samfunnet på den tiden, både lokalt og nasjonalt.

De første tiårene var kampen mot tuberkulose, opplæring i helse og hygiene og hjelp til fattige familier foreningens viktigste hjertesaker.

Allerede i 1898 startet Sanitetskvinnene sin første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Det ble heldigvis ingen krig mellom Norge og Sverige, men Sanitetskvinnene startet en annen krig – krigen mot tuberkulose.

Foreningens kjernesaker i dag er forskning på kvinnehelse, bekjempelse av vold mot kvinner, inkludering av kvinner fra minoritetsgrupper, sikre en god oppvekst og alderdom og skape trygge og gode lokalsamfunn.

Jubileumsfest 3. mai på Idunhuset

Hinna Sanitetsforening ble stiftet av fru kaptein Christensen på Hindal gård.  Formålet i starten var å lage utstyr for saniteten i felten, bidra i tuberkulosesaken og hjelpe fattige familier i nærmiljøet.

Arbeidsmøtene ble avholdt rundt på gårdene i hjemmene til sanitetsmedlemmene i bygda, og de ankom møtene med hest og kjerre og medbrakt symaskin.  På møtene ble sydd busseruller og forklær og de holdt jevnlig basarer på Idun hvor inntektene gikk til familier rammet av tuberkulose.  De sørget også for at pasienter fikk nødvendig utstyr, frukt og egg medbrakt til sitt rekreasjonsopphold på helseheimer og sanatorier.

Noen viktige årstall

Allerede i 1937 startet Hinna med spebarns- og småbarnskontroll, i 1946 kom tilbudet om husmorvikarer, i 1947 ble det etablert gratis fotpleie for eldre i private hjem og i 1953 startet kontrollstasjon for husmødre.

Alle disse funksjonene er nå borte eller overtatt av det offentlige.

Basar, fastelavnsris og maiblomster

Fastelavnsriset kommer hver februar

De fleste er kjent med at sanitetskvinnene organiserer årlige basarer i november, står rundt på kjøpesentrene i februar hvor de selger sine bjørkeris med fargerike fjær og likeens med maiblomster gjennom barneskolene til folk og biler rett før 17. mai.

Maiblomstene selges like før 17. mai

Men er det egentlig sånn det foregår i dag?  Basarene med salg av lodder foregår delvis på digitale plattformer, og salget av maiblomster har gått litt tregt.  Men fastelavnsriset holder stand.    Bare i år solgte Hinna Sanitetskvinnene ca. 500 bunter a kr 100,- pr stk og inntekten går til kvinnehelse.

Dagens aktiviteter

Vi fikk være med på et styremøte, og det var noe helt annet enn tuberkulose som var tema her.

Av nyere aktiviteter kan nevnes oppgaver under pandemien som å bidra med vaksinasjonsvakter og pakking av hurtigtester. Flere nye henvendelser om hjelp ble diskutert over bordet, hvor hjelp til nyankomne flyktninger fra Ukraina og aktiviteter for eldre på Vågedalen ble nevnt.

I tillegg har de faste poster som utdeling av Orklaposer, Kløvertur og et nytt tilbud med navnet Sisterhood.

N.K.S. sentralt mottar årlig store beløp fra Orkla som skal brukes til å hjelpe familier som trenger noe ekstra. Lokalforeningene eller Omsorg- og beredskapsgruppene søker om disse midlene og sørger for at mat, hygieneartikler og litt godteri blir kjøpt inn (Orklaprodukter) og posene deles ut til jul og til påske. Posene gis til vanskeligstilte gjennom Hinna og Gausel kirke i samarbeid med NAV.

Sisterhood er en såkalt basisaktivitet som skal startes opp fra høsten av. Dette er et gratis forebyggende tiltak rettet spesielt mot unge jenter for å gi dem et pusterom, tilhørighet, gode venner og mulighet til å snakke om vanskelige og viktige temaer. Det søkes nå etter frivillige unge voksne til dette prosjektet.

Hinna Sanitetsforening har i dag 104 medlemmer og har plass til flere.  Er du interessert er det enkelt å melde seg inn via https://sanitetskvinnene.no/blimedlem