Ny framtid for Frue

Dag Mossige (Ap) er opptatt av at både de ansatte og beboerne på Frue skal få en god framtid.
Del på Facebook
Etter 2024 vil det være mørkt i vinduene på Frue Gamlehjem. Da har beboere og ansatte flyttet til Ramsvigstunet og Frue får en ny framtid. Hvordan den ser ut, vet hverken politikere eller stiftelsen i dag. Drømmen er nye omsorg-pluss boliger med aktivitetstilbud i det gamle aldershjemmet.

//Tekst og foto: Jorunn B. Eia

Stavanger kommune har vedtatt å gå vekk fra bruken av aldershjem. Driftsavtalen for Frue Gamlehjem er sagt opp fordi bygget ikke er egnet for dagens drift. -Virksomhetsoverdragelsen er godkjent og avviklingen av Frue Gamlehjem skal ses i sammenheng med utvidelsen av Ramsvigtunet sykehjem der første byggetrinn skal stå klart i 2024. Kommunen har et ansvar for både de ansatte og beboerne på Frue og ønsker å ivareta disse på best mulig måte. Vi ønsker å bruke kompetansen til de ansatte samlet, sier Dag Mossige (Ap), varaordfører og leder av Utvalg for helse og velferd. Han legger til at det er derfor avviklingen er utsatt ett år, slik at alle ansatte og beboere kan flyttes samlet til Ramsvigtunet, når første byggetrinn står ferdig. -De er en sammensveiset gjeng, og det er viktig å ta vare på deres ve og vel, sier han.

Dagtilbud eller korttidsopphold?

-Frue Gamlehjem har en fantastisk beliggenhet og vi ønsker også å gjøre noe i avviklingsperioden. Vi vil se på muligheten for å bruke stedet til et dagtilbud eller et korttidstilbud. På den måten får vi brukt de ansatte i denne perioden. Det vil ikke bli tatt inn nye faste beboere, forteller Mossige. -Vi har bedt kommunedirektøren se på muligheten til å kjøpe ut tomten etter utløpet av driftsavtalen. På den måten kan kommunen drifte et omsorgstilbud med for eksempel omsorgsboliger av typen omsorg-pluss, som er i trå med stiftelsens formål.

Befaring i Oslo

-Det er viktig for oss at vi bygger noe nytt på tomten. Det er god plass bak Frue og ved siden av. Boligene som ligger ut mot gaten er ikke en del av driften på Frue, selv om de har hatt tilbud om å delta sosialt, forteller Mossige og legger til at flere politikere har vært på befaring på Diakonhjemmets drift i Diakonveien Omsorg+ i Oslo. Der har beboerne egne leiligheter, døgnvakt, og tilgang til frisør, kafé, trening og møter. -Vi ble veldig inspirert og kan tenke oss å få til et sånt tilbud i Stavanger.

Stiftelsen er fornøyd

Harald Figved, leder i styret for Stiftelsen Frue Gamlehjem er glad for løsningen som er kommet i stand. -Det viktigste for oss var at både beboere og ansatte ble tatt godt vare på og at de får flytte samlet. Vi har hatt ulike faser de siste årene og har vært usikre på hvordan utfallet ville bli, sier Figved. Han er fornøyd med at både Dag Mossige og ordfører Dagny Sunnanå Hausken var på besøk på Frue og fikk møte beboere og ansatte. -Jeg tror det hadde mye å bety for utfallet av virksomhetsoverdragelsen, mener han.

Stiftelsens styre har ikke diskutert salg av tomten, men kan se for seg at det blir bygget nye omsorgsboliger bak Frue Gamlehjem og på den ene siden. -Frue kan brukes som administrasjonsbygg eller fellesområde for de som bor i boligene, foreslår Harald Figved.

HINNAVIS følger spent med på fortsettelsen og Frue Gamlehjem sin nye framtid.