LEDER: Frihet, likhet, brorskap

Del på Facebook
Geir Støle (Ap), leder Hinna kommunedelsutvalg

Endelig kan vi igjen se fram mot en tradisjonell 17. mai-feiring. For oss som bor i den søndre del av bydelen har vi allerede hatt gleden av å høre, nærmest deltatt i, russen sin oppstart av feiringen og forberedelser til nasjonaldagen. Vel fortjent etter lang skolegang og en veldig spesiell skolegang og ungdomstid de to siste årene. Korpsene og musikantene våre, selv ryggraden i 17. mai feiringen, er klare til innsats. Viking har gjennomført en strålende sesongstart og alt ligger til rette for folkefest i Jåttåvågen 16. mai. Det blir tradisjonelt barnetog med etterfølgende arrangement på skolene. Det skal deles ut Hinna-pris til personer som har gjort en ekstraordinær innsats som frivillige i bydelen. Senere på ettermiddagen er det folketog i sentrum der flere frivillige organisasjoner fra bydel vil delta.

Med oss på veien er det viktig å reflektere over hvorfor vi feirer 17. mai. Kloke menn og kvinner, har siden grunnloven vår ble vedtatt på Eidsvoll i 1814 forvaltet verdiene frihet, likhet og brorskap på en måte som gjør at vi i dag bor i et fritt og trygt land. Det er lett å glemme hvor heldige vi er, men hendelsene vi har vært gjennom de to siste årene og som ingen forutså, gjør at vi aldri må ta ting for gitt, men hele tiden jobbe for å opprettholde verdigrunnlaget vårt.

Pandemien har rammet oss alle og på alle måter vist hvor sårbart vårt samfunn er. Mange har hatt og har det fremdeles tøft både med hensyn til helse, utenforskap og økonomi. Pandemien har vist betydningen av gode nærmiljø og naboskap hvor folk bryr seg. Tilgang til friområder i umiddelbar nærhet av der vi bor er viktig både med hensyn til sosiale møteplasser og for fysisk og psykisk helse. Dette er verdier vi må ta med oss og videreutvikle også etter at pandemien ebber ut.

Russland, vårt naboland, har gått til militært angrep på sitt naboland, Ukraina, noe som er helt uforståelig og totalt uakseptabelt. Konflikter må løses gjennom dialog og basert på demokratiske prinsipper. Angrepet på Ukraina er en ubeskrivelig tragedie med tap av utallig menneskeliv og enorme materielle ødeleggelser. På nytt er et folk på flukt, noe som også vil få konsekvenser for oss i vår bydel. Det er ikke lengre tilbake enn til 2015-2016 at store menneskemengder var på flukt og hvor svært mange kom til vår bydel og til transittmottaket på Forus. Mange innbyggere i bydelen gjorde en formidabel innsats for flyktningene og de alle fleste oppfattet arbeidet som meningsfullt og sitter igjen med sterke inntrykk og gode minner. Følgelig er jeg ikke i tvil om at enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og næringslivet i bydelen igjen vil stille opp når det blir nødvendig. Rekk ut en hånd, åpn opp en dør og gjør oppholdet i Stavanger best mulig for de som ufrivillig har måttet forlate sine hjem og sine nærmeste. Det bor også russiske familier i vår bydel. De er en av oss og behandles selvfølgelig som en av oss.

God 17. mai