Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen

Petter Urdal ønsket velkommen til møte i Jåttå og Hinna historielag
Del på Facebook
Mandag 28. mars inviterte Jåttå og Hinna historielag to representanter fra Stavanger kommune til et medlemsmøte angående den kommende bussveien.

//Tekst og Foto: Grethe Eriksen

Stine Reed og Marte Håvardsholm fra Stavanger kommune

Leder Petter Urdal ønsket velkommen til 45 ivrige fremmøtte, og flere spørsmål ble stilt underveis til nabokontakt Stine Reed og plan- og prosjektleder Marte Håvardsholm.

Plan 2606 som omhandler strekket av bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen ble vedtatt av kommunestyret 19.10.20. Det forventes oppstart rett over sommeren. Bussveien er viktig for å nå nullvekstmålet kommunen har satt seg, og hele strekket mellom Stavanger og Sandnes skal være ferdig i 2026.

De fremmøtte ble vist spennende bilder og film, inkludert bro over jernbanen, to toplans kryss og kulvert i Gamleveien – hvor bussen kjører over bakken og bilene under.

Bybåndet mellom de to byene skal legge til rette for byutvikling og fortetting langs kollektivaksen.  Fase 2 i Jåttåvågen åpner opp for bygging av ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser, og gir dermed et godt grunnlag for mange reisende både i jobbsammenheng og privat.

Mange av de fremmøtte var bekymret for atkomst til boliger og arbeidsplasser under byggeprosessen, men kommunens representanter kunne berolige med at det var stilt krav til entreprenøren om at atkomstveiene skulle holdes åpne i hele byggeperioden.

Bussvei-prosjektet har møtt mye motstand under planprosessen fra berørte innbyggere i bydelen. Det meste stilnet da planen ble vedtatt, men publikum i møtet uttrykte stor bekymring for økt gjennomgangstrafikk i byggeperioden og også senere når Gamleveien blir stengt i nordlig ende.  Likeså ble det fra flere hold etterlyst hva som ville komme av fremtidige busstilbud ned Auklendsbakken og sørover i Gamleveien før den kan knyttes til bussveien.

Bussalternativene er Kolumbus sitt ansvar, og det ble foreslått å invitere dem til et senere møte i historielaget.