Avviklingen utsatt

Del på Facebook
Det er ingen vei tilbake for Frue Gamlehjem på sikt, men avviklingen og flyttingen er utsatt til 2024. -Det gir oss muligheten til å flytte samtidig, og vi slipper å splitte opp, sier en fornøyd virksomhetsleder, Line Pereira.

//Tekst: Jorunn B. Eia //Foto: Frue Gamlehjem

I april 2019 feiret Frue Gamlehjem 100 år og ønsket om å drive gamlehjemmet i mange nye tiår var stort. Nå har Stavanger kommune bestemt seg for å legge ned driften ved gamlehjemmet og flytte beboere og ansatte til Ramsvigtunet sykehjem, som er under utvidelse og vil stå klart i 2024. -Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå får muligheten til å flytte samlet, sier virksomhetsleder Line Pereira og legger til at hun håper at huset kan fylles på nytt.

Hovedvekt på livskvalitet

Line Pereira har vært virksomhetsleder ved Frue Gamlehjem de to siste årene i tillegg til seks år som avdelingsleder. Hele perioden som virksomhetsleder har vært preget av pandemi og tilretteleggelse for gode dager for både beboere og ansatte.

-Vi er stolte over at ingen på huset har vært syke. Vi har utarbeidet nye rutiner for nærkontakter, desinfisering, avstand og besøk. Hovedvekten har vært på livskvalitet og vi har klart å gjennomføre aktiviteter hele ukene, forteller Pereira og lister opp aktiviteter som sittedans, SPA-behandling, bowling, strikkegruppe og mye mer. -Vi har brukt storskjermen til mye; både andakter, konserter og underholdning. Til jul pyntet vi litt ekstra, vi har vært på mange utflukter og oppholdt oss mye i hagen. Huskatten har vært til stor glede og vi har hatt besøk av flere hunder og hatt en liten valp på dagsenter her i vinter, sier hun.

I Frue Gamlehjems ånd

Framtiden for eldre i Stavanger kommune vil være å bo hjemme så lenge som mulig basert på eldrereformen «Leve hele livet». Den dagen man ikke kan stelles hjemme, er sykehjem alternativet. Det betyr at det tradisjonelle gamlehjemmet, som Frue Gamlehjem, ikke lenger vil være et tilbud. Det vil bli bygget «omsorg+» som er et konsept med leiligheter og fellesarealer.

-Vi inviterte varaordfører Dagny Sunnannå Hausken (Sp) og Dag Mossige (Ap) til lunsj for å vise hvordan vi driver på Frue. Det tror vi satte spor og at de så at både gamle og ansatte har det godt og ikke minst trives godt, forteller Pereira. For henne er det viktig å drive i Frue sin ånd – ingen luksus, men gi beboerne en god livskvalitet. Frue Gamlehjem har over 30 ansatte og for tiden 14 beboere. -Det er plass til flere, smiler Pereira og ønsker velkommen til totalt 20 rom.

I vedtaket som ble gjort av Utvalg for helse og velferd i Stavanger kommune står det at «det er et mål at det i den forlengede avviklingsperioden skal kunne benyttes ledig kapasitet til andre formål. I saken skisseres det et åpent dagtilbud til hjemmeboende i bydelen. Kommunedirektøren bes videre vurdere hvorvidt det er mulig i avviklingsperioden å organisere et dagtilbud eller korttidstilbud til eldre, for eksempel til beboere i bydelen. Det er en forutsetning at et slikt tilbud gis innenfor rammene av dagens driftsramme.»

Det står også i vedtaket at «kommunedirektøren skal gå i dialog med styret i Frue Gamlehjem med mål om å kjøpe ut tomten etter utløp av driftsavtalen, dette for i kommunal regi å drifte et omsorgstilbud i tråd med stiftelsens formål, som omsorgsboliger av typen omsorg-pluss.»

Styremøte i stiftelsen Frue Gamlehjem

Harald Figved er styreleder i Stiftelsen Frue Gamlehjem. Han forteller på telefon at stiftelsen skal ha et styremøte i midten av februar der de vil diskutere hva de tenker og ønsker om videre bruk av Frue Gamlehjem. Vi kommer med en oppfølgingsartikkel i HINNAvis nr. 2.

. .