Vil starte hørselscafé

F.v. Leif Onarheim, Siri Kooyman og Karl-Johan Hervik fra HLF
Del på Facebook
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Stavanger jobber med å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede med blant annet kurs og foredrag, hørselstest og samtaler, informasjon og veiledning, og nå snart også hørselscafé på Hinna.

Tekst og bilder: Ingrid Smistad//

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er verdens største hørselsorganisasjon. De jobber for å gjøre hverdagen enklere for personer med hørselsutfordringer ved å veilede, gi informasjon, holde kurs og kjempe for rettighetene til hørselshemmede. I tillegg jobber de aktivt med å forebygge hørselstap i befolkningen ved å jobbe tett på Stortinget og regjeringen, og har blant annet hatt innvirkning på arbeidsmiljølovens krav til støy og tilrettelegging på arbeidsplassen, i skole og barnehage.

I følge HLF har 14,5% av Norges befolkning en hørselsutfordring, det tilsvarer rundt 700 000 mennesker i Norge. HLF jobber for at samfunnet skal være tilgjengelig og tilrettelagt for personer med nedsatt hørsel, blant annet gjennom teleslynger på offentlige møteplasser, tilgang på flere skrivetolker og teksting av tv-programmer.

– Mange er kanskje ikke klar over at det er lagt inn teleslynge i Stavanger og Sandnes konserthus hvor man kan kople på høreapparatet sitt dersom man har installert en telespole i sitt apparat. På den måten kan man høre bedre på konserter og arrangementer, forteller Leif Onarheim i HLF Stavanger.

Likepersonens arbeid

Leif Onarheim har selv hørselsutfordringer og jobber som frivillig i HLF Stavanger sammen med blant andre Siri Kooyman og Karl-Johan Hervik. Leif og Siri kan fortelle at de har opplevd å miste jobben som følge av sine hørselsproblemer. Gjennom sitt arbeid som frivillig i HLF ønsker de å hjelpe andre som har hørselsutfordringer.

– Vi opplever at mange som strever med hørselen ikke er klar over hvilke tekniske hjelpemidler de kan få eller hvilke rettigheter de har. Mange tør heller ikke å innrømme at de har hørselsproblemer, og det er dessverre fremdeles litt tabulagt å bruke hørselsapparat. Samtidig kan man være redd for å miste jobben. Det er trist, fordi mange faller utenfor i samfunnet på grunn av dårlig hørsel. Man klarer ikke å ta del i samtaler og unngår situasjoner med mye støy, sier Onarheim.

HLF har et stort nettverk av frivillige som kalles likepersoner. Likepersonene jobber med å hjelpe andre som er i samme situasjon, uten kostnad for brukeren og man kan ta kontakt anonymt. De er skolert av HLF og har taushetsplikt. Likepersonene hjelper både medlemmer og de som ikke er medlemmer i HLF.

– Mitt engasjement som likeperson i HLF har hjulpet meg. Det er vanskelig å akseptere at man ikke lenger kan være i normalt arbeid, og det har vært viktig å opprettholde livskvaliteten i en slik overgang, forteller tidligere lærer Siri Kooyman.

Gratis hørselstest

HLF Stavanger får låne et lokale i 2. etasje på Obs Mariero for gratis hørselstester og tar samtaler med hørselshemmede og pårørende. Neste hørselstest på Obs Mariero er lørdag 11. desember, og det er allerede stor pågang. Interesserte kan ta kontakt med Leif Onarheim (leif.onarheim@wemail.no) for samtale og eventuelt avtale hørselstesting.

Onarheim kan fortelle at det har vært spesielt vanskelig med hørselsutfordringer under Covid. Heldigvis har han gode støttespillere på blant annet Obs Mariero:

– Ledelsen på Obs Mariero har vært til god hjelp og har informert alle sine ansatte om behovet for tydelig tale, når mange hører dårlig. Det er vanskelig når butikkansatte har maske, når det er plexiglass og bakgrunnsstøy i butikken. I tillegg har apoteket på Obs etter tips fra oss tatt inn en tørke boks som trekker ut fuktighet fra høreapparatet dersom det blir fuktig. Det er veldig fint å se at nærmiljøet følger opp og tar slike hensyn, skryter Onarheim.

Kurs og foredrag

HLF Stavanger arrangerer møter og kurs, slik at personer med hørselsutfordringer både får sosiale møteplasser og mulighet for å lære nye ting. HLF har også omfattende kursvirksomhet over hele landet i opplæring i bruk av hørselstekniske hjelpemidler, Tinnitus, høretrening osv.

I Stavanger arrangeres det jevnlige foredrag på Arkeologisk museum. Foredragene er åpne for alle, og det er ingen påmelding. Kursene annonseres blant annet på HLF Stavanger sin Facebook side. Det holdes også kurs på SUS – Læring og mestringssenteret 5 ganger i året for Tinnitus rammede. Da må man ha henvisning fra ØNH spesialist eller fastlege for å være med. HLF Stavanger arrangerer også seminar for hørselshemmede barn og pårørende i Rogaland.

Hørselskontakt for Stavanger kommune ved Johannes Læringssenter (tlf 51508810) er veldig hjelpsomme. Her kan man ta kontakt og de er behjelpelig med tilrettelegging i hjemmet, og de videreformidler kontakt med Nav om tekniske hjelpemidler. Man kan ta kontakt med Johannes Læringssenter dersom man har spørsmål rundt tilbud og tjenester i kommunen for personer med hørselsutfordringer.

Hørselscafé

Til neste år er det planlagt å arrangere hørselscafé på Gausel Bydelshus for innbyggerne i Hinna bydel, og øvrige Stavanger for de som ønsker. Dette er et samarbeid mellom HLF Rogaland og frivillighetssentralen på Hinna, hvor HLF vil stille med frivillige som kan fortelle deres historier, veilede og gi informasjon til andre hørselshemmede og interesserte. Ta gjerne kontakt med Hinna Frivilligsentral for mer info.