Sisterhood i Hinna kommunedel

Cecilie Kastner jobber ivrig med etableringen av Sisterhood.
Del på Facebook
I disse dager forbereder Cecilie Kastner et nytt konsept i Hinna kommunedel kalt Sisterhood, som er en nettverksgruppe for unge jenter etablert av Norkse kvinners sanitetsforening.

Tekst og foto: Cecilie Skram Gil//

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter», forteller den entusiastiske initiativtakeren Cecilie Kastner.

Ønsker å bidra til frivillighet for unge jenter

-Som tobarnsmor til to unge jenter, ønsker jeg å bidra med frivillig arbeid gjennom sanitetsforeningen. Jeg ønsker at mine jenter skal få muligheten til å oppleve en trygg ungdomstid i et nærmiljø som har et forebyggende perspektiv, og hvor nærmiljøet tar vare på våre unge gjennom frivillighet og samhold.

-I arbeidet mitt som leder i kommunen, har jeg erfart at noen av dem som benytter tjenestene, er dem som skulle hatt disse trygge rammene med trygge voksne som hadde vært der for dem da de var yngre. Et slik tilbud vil forhåpentligvis være forebyggende på flere plan.

Cecilie er klar for å ta imot jenter til Sisterhoodprosjektet på Idunhuset på Hinna.

Hvorfor valgte du å starte med dette arbeidet?

– Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter», forteller Kastner.

Styrke jenters selvtillitt og selvfølelse

-Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål at Sisterhood skal være med på å styrke jentenes selvtillit og selvfølelse, utvikle gode venninnerelasjoner og gi en opplevelse av mestring, og vennskap og respekt for hverandre. Her kan jentene få være akkurat den de er, stille spørsmål om vanskelige tema, og få ekte og ærlige svar.

Hva gjør man i en Sisterhoodgruppe?

-En fast gruppe møtes ukentlig, bestående av 10-12 jenter, gjennom et helt skoleår. Gruppene ledes av våre frivillige og kvalifiserte gruppeledere, som følger Sisterhood-metodikken. Vi samarbeider med Sisterhood Norge som er forankret i Oslo kommune.

Hvordan fungerer denne metodikken?

-I våre Sisterhood-grupper snakkes det om ting som opptar jentene, som vennskap, kjærlighet og sex, nettvett, grensesetting, mobbing, fordommer og fremtid, og ulike tema som kan være flaut for jentene å snakke om hjemme eller med andre voksenpersoner. Gode diskusjoner, utveksling av erfaringer og personlige historier styrker jentenes holdninger og skaper ofte tankevekkere som de tar med seg videre.

Sisterhood tilbyr også ulike aktiviteter og opplevelser, som blant annet kino, hjemme-SPA, selvforsvar, yoga, matlaging, keramikkverksted, maling og teatersport. Sisterhood-jentegruppe er et lavterskeltilbud for alle jenter som ønsker å være med i en jentegruppe, uavhengig av bakgrunn, samfunnslag eller kultur, sier den sympatiske initiativtakeren, Cecilie Kastner.

Et stort apparat i ryggen

Hvem kan være med i en Sisterhoodgruppe?

-Vi har valgt jenter i 8 trinn i kommunedelen. Vi ønsker å rekruttere jentene der de er. Jeg har vært i kontakt med helsesykepleier, uteseksjonen og SLT-koordinator i Stab for oppvekst og utdanning for å finne den rette arenaen inn til jentene, og skolen blir nevnt som er den rette inngangsporten for å treffe alle jentene, forteller Kastner

Videre sier hun at i dette arbeidet har hun tatt kontakt med ulike ressurspersoner i kommunedelen, som uteseksjonen, politikontakt, SLT-koordinator, helsesykepleier, frivillighetskoordinatoren på Hinna, sanitetsforeningen og Sisterhood Norge. Alle her er instanser og viktige kontakter som kan hjelpe dem med å gi jentene en god opplevelse ved bruk av jentegruppen.

Bakgrunnen for Sisterhood

Bakgrunnen for Sisterhood var store utfordringer i jentemiljøet i Bydel Frogner høsten 2005, og arbeidet ble starten på Sisterhood-prosjektet i 2006 og en metodikk som er utviklet av bydel Frogner og som er tilpasset målgruppen. Metoden har som mål å drive kjønnsrettet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillige organisasjoner som samarbeidspartnere.

Sisterhood har hentet inspirasjon fra «United Sisters – Fryshuset» i Sverige, som baserer seg på mange års erfaring og gode resultater med jentearbeid. Sisterhood har videreført denne kunnskapen, men har i tillegg tilført flere øvelser og mer teori i metodikken. Øvelsene blir brukt aktivt i arbeid med jenter for å stimulere til refleksjon, deltakelse og engasjement hos jenter.

Vil du lese mer, kan du ta en titt på http://sisterhood.no/about/