Ny statsforvalter i Rogaland

Del på Facebook
Tidligere helseminister Bent Høie startet i jobben som statsforvalter i Rogaland 1. november. Da hadde Lone Solheim vært konstituert siden oktober 2019.

Tekst og bilde: Jorunn B. Eia//

Bent Høie og Lone Solheim er et godt team. Det merkes når vi møtes på Statens Hus. De har hver sin bolle med salat og suppe fra kantinen i hånden og beklager at de har en travel kalender. -Kan vi snakke sammen mens vi spiser, spør assisterende statsforvalter Lone Solheim. Klart vi kan.

I 2019 ble daværende fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa pensjonist, og Bent Høie søkte på stillingen som ny fylkesmann i Rogaland. -Jeg ønsket å komme hjem. Det å sykle, gå eller kjøre til jobben er fantastisk. Slippe å fly, sier Bent Høie. Han er oppvokst på Randaberg, men han og mannen Dag Terje Klapp Solvang bor på Auglend. -Dag Terje pendler fremdeles. Som generalsekretær i Den norske turistforening, har han kontor i Oslo. Paret har hytte på Stavtjørn og bruker Sørmarka og naturen i regionen så sant de har anledning.

-Du må få med at vi er veldig fornøyde med at det ble Bent. Han er en erfaren mann og et svært hyggelig og fint menneske, sier Lone Solheim. Hun har vært konstituert som fylkesmann fra 2019 til Høie kom nå i november

Kjønnsspesifikke stillingstitler

I dag kalles fylkesmannen for statsforvalter. Fra midten på 1600-tallet og fram til 1918 het de amtmenn. I 2020 fattet regjeringen vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitler skal byttes ut med kjønnsnøytrale stillingstitler i alle statlige virksomheter. Tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn ble videreført. Etter en del diskusjoner, ble tittelen statsforvalter valgt.

Retningslinjer og planprosesser

Hva gjør så en statsforvalter? -I visjonen vår står at vi skal ta vare på Rogaland, og verdiene våre er: troverdig, åpen, tydelig. Vi er Stortingets og Regjeringens representanter i fylket. Vi har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Vi har også en viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, tverrsektoriell samordner og som rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne, forklarer Solheim. -Som eksempel gir vi anbefalinger når det gjelder kommunestrukturen, her i Rogaland gjelder det diskusjonen om hvorvidt Forsand skal høre til Strand eller Sandnes fortsatt. Vi skal passe på at kommunene gjennomfører planprosessene, at alt går rett for seg, at det ikke kommer i strid med nasjonale føringer og at innbyggerne blir involvert.

Kronprinsbesøk og statsborgerseremoni

Hva var den nye statsforvalterens første oppgaver? – Den 3. november kom kronprins Haakon til Haugalandet. Han besøkte bedrifter både i Vindafjord, Haugesund og på Karmøy. Det var min første offisielle oppgave som statsforvalter. 20. november var det statsborgerseremoni i Kuppelhallen. Der holdt jeg en tale til de 314 nye norske borgerne som bor i 18 av Rogalands 23 kommuner. Disse har opprinnelse fra 103 ulike land i verden. Det var en flott markering, sier Høie.

Statsforvalterne har også en sentral rolle i håndteringen av korona-pandemien og fugleinfluensaen. De har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt.

Sykehuset på Ullandhaug

Som helseminister var Bent Høie med på å bestemme hvor det nye sykehuset skulle plasseres. I januar 2016 var han i møte med Helse Vest for å fortelle at beslutningen blir at nytt sykehus skal legges til Ullandhaug. -Sykehuset er rett plassert, sier han, selv om statsforvalteren på den tiden var uenig i avgjørelsen. Det bringer oss til spørsmålet om hva statsforvalteren gjør hvis han eller hun er politisk uenig i et vedtak. – Da må vi gjøre som Storting og regjering har bestemt, og som lovene krever. Det kan være at hjertet ikke er med på alt, men det er hodet som bestemmer, ler Høie.

Bærekraftige julegaver

Bent Høie og Lone Solheim har allerede startet juleforberedelsene. Høie og mannen har kolonihage på Våland og har syltet, tørket og lagt på glass grøden fra hagen. -Det blir små, fine, bærekraftige gaver til jul, smiler han. I 25 år har han og mannen, sammen med venner reist til København på julemarkeder. -Det er starten på julen og er en tradisjon. Vi liker tradisjoner og vi liker at den mørkeste tiden går over i en desember med mye lys og varme. Jeg er glad for at vi endelig kan være sammen med familie og venner igjen etter fjorårets nedstengninger og begrensninger. Det håper jeg vi skal kunne gjøre framover.

Lone Solheim satser også på bærekraftige gaver til jul. Hun har bikuber på Friheim og lager honninggaver til familien. De avslører at de er mye over middels glad i hagearbeid, begge to.

Pinnekjøtt og ‘Deilig er jorden’

På Friheim serveres tradisjonell julemat i julen. -Jeg er oppvokst på Tjøme og er vant til torsk, men etter snart 30 år på Vestlandet er det pinnekjøttet som lukter jul idag, sier Lone Solheim. Bent Høie har også spist torsk på julaften som barn på Randaberg. Morfaren var hummerfisker, så det var deilig hummersuppe og -saus til maten. I dag er det pinnekjøtt hvis julen feires i Stavanger. Reiser de til svigerfamilien på Østlandet, er det tynnribbe uten svor og innmatspølser i potetlefse med surkål som serveres.

Statens hus består av mange forskjellige statlige foretak. I det daglige driver hver med sitt. I julen har de en viktig tradisjon: julegrøt i kantinen for alle og ‘Deilig er jorden’ sunget av statskoret. Å synge sammen og gjøre ting sammen, er viktig for begge to.