Ny årbok fra Historielaget

Jåttå og Hinna Historielag - logo
Del på Facebook
I november i år lanserte Jåttå og Hinna historielag sin 11. årbok. Laget bidrar til å bevare historien i bydelen med kjekke bilder og historier som ellers ville blitt glemt.

Ingrid Smistad//

Jåtten historielag ble stiftet i november 1994, og noen år senere ble lagets navn forandret til Jåttå og Hinna historielag. Lagets område er Hinna bydel som i det vesentlige består av gårdene Forus, Gausel, Godeset, Jåttå med Boganes og Hinna med Vaulen. De er 89 medlemmer i dag. Møtene holdes i Idun-huset på Hinna og møtedag har vært siste mandag i måneden.

Programmene i møtene varier fra foredrag, visning av gamle bilder, besøk på utstillinger på blant annet Arkeologisk museum og i kunstgalleriet på Madlaveien. Utfluktene har gått blant annet til det gamle klyngetunet på Jåttå og til Hindal gård og NATO’s anlegg i Jåttånuten. Historielagets logo er en enkel tegning av det skjeve tårn i Hinnavågen som har en sentral rolle i bydelshistorien: Før man startet støpningen av Troll-plattformen, ble tårnet støpt av Norwegian Contractors for å vise at det var mulig å støpe plattformbein på skrå og med forskjellig diameter og veggtykkelse. Det skjeve tårnet står nå som et minne om de 17 betongplattformene som ble støpt her for 20-25 år siden.

Den 11. utgaven

Siden 2011 har historielaget gitt ut årbok hvor de fleste er skrevet av lagets medlemmer. Til sammen har de skrevet og produsert 11 årbøker med 244 artikler og ca. 1650 sider med unik historie fra bydelen.

I november i år lanserte historielaget sin 11. årbok med 21 artikler og 144 sider. Her kan man blant annet lese om Rottenikken, Ulsberget, Hva betyr Hinna navnet, Spanskesyken, Kongebesøket på Hinna i 1896, Telegrafist Jarnulv Jaatun – motstandsmannen fra Jåttå, Glade barnehagebarn i Villa blåfjell, Barnekultur på 1950 tallet – barnestyrte aktiviteter, Georg Monsen på Hinna og flere andre historier. Boken kan kjøpes rundt om i bydelen på blant annet Obs Mariero, Hinna Park, Meny Gausel og på Frivillighetssentralen på Hinna.