Hjertet for bydelen

Del på Facebook
«Hjertet for bydelen» er et initiativ fra menighetene fra Den norske kirke i Hinna og Hillevåg bydel, hvor de samler inn penger til barnefamilier med sårbar økonomi for å forhindre utenforskap med et ønske om å skape en varmere bydel.

Tekst og bilde: Ingrid Smistad//

Det er de fire menighetene Gausel, Hinna, Hillevåg og Bekkefaret som sammen har startet initiativet med «Hjertet for bydelen». Målet er å skape en bydel hvor man bryr seg om og støtter hverandre.

– Vi som menighet og bydel kan bidra og støtte våre naboer. Det er mange med god råd i denne bydelen, som kanskje glemmer at man gjerne bor like ved noen som ikke har det like greit. Vi ønsker at folk skal tenke at de hjelper en nabo, og at vi på den måten kan få en varmere bydel. Man vet aldri hvem som har det vanskelig, og det å ha dårlig råd er både en fysisk og psykisk påkjenning, forteller diakon i Gausel kirke, Anne Synnøve Vegge.

Julegaveaksjonen

 «Hjertet for bydelen» begynte med Julegaveaksjon for 3 år siden. Her samles det inn penger gjennom ulike kanaler hvor innsamlede midler går til et gavekort på Stadionparken eller Kilden på 1000 kroner til mottakere som kan bruke det til det de selv har behov for. Det kan være mat, klær, gaver eller lignende som de kanskje ellers ikke hadde hatt råd til. Hvem som får gavekortene er det NAV som administrerer, men hovedprioriteten er barnefamilier.

Cathrine Persson Weng er familiekoordinator i NAV i Hinna og Hillevåg og jobber til daglig med å følge opp familier som har det vanskelig økonomisk. Hun ble veldig glad da menighetene i bydelene tok kontakt med henne og ønsket å gi gavekort til barnefamilier.

– Vi opplever at det er veldig stor takknemlighet fra barnefamiliene som får disse gavekortene. Høytider og ferier er ofte veldig vanskelig for dem med dårlig råd, og barna føler seg gjerne enda mer utenfor. Mange sliter med å be om penger, og da føles det ekstra godt å få noe som ikke er øremerket og som er helt anonymt. Man kan på lik linje som alle andre benytte et gavekort på det lokale kjøpesenteret uten å måtte føle på en skam for den situasjonen man er i, sier Cathrine.

Godhet avler godhet 

Givergleden har vært stor og etter hvert har satsingen «Hjertet for bydelen» blitt utvidet til å gjelde opplevelser og aktiviteter også. Om sommeren har de samlet inn penger til sommeraksjonen og tidligere har de også samlet inn og delt ut påskeegg til påske.

– Satsningen vil være i endring underveis etter hvert som vi blir mer kjent med behovene som finnes i nærmiljøet. Vi ønskerhåper for eksempel også å lage et «Hjertelager» hvor folk med dårlig råd kan «handle» gratis. Da kan man likevel få lov til å velge selv hva man vil ha og beholde integriteten, forteller Vegge.

Diakonen fra Gausel menighet forteller om mange i bydelen med stram økonomi som har lite rom for å bruke penger på annet enn det helt nødvendige. Ofte må derfor ulike opplevelser og aktiviteter nedprioriteres. Det kan være billetter til Kongeparken, kinobilletter, fotballkamper, klatreparker o.l. Midler fra Sommeraksjonen er blant annet tenkt å gå til dette.

– Sommeraksjonen gjorde det mulig for 15 familier å reise til Kongeparken denne sommeren. Det ble satt stor pris på, forteller Vegge.

Man finner mer informasjon om arbeidet på Facebooksiden kalt «Hjerte for bydelen». Her blir det delt informasjon som omhandler dette arbeidet i tillegg til informasjonen som blir delt på menighetens egne plattformer.

– «Hjertet for bydelen» er et spennende arbeid der mennesker i nabolaget med krevende hverdager kan bli overrasket av godhet. Godhet avler godhet, minner Anne Synnøve Vegge oss om med et smil.

Samarbeid med Stadionparken

I tillegg til Jule- og Sommeraksjonen har menighetene inngått et samarbeid med Stadionparken hvor man ved å kjøpe lodd er med på å samle inn penger til en opplevelse eller mer akutte behov for barnefamilier, som for eksempel en ny skolesekk.

– Stadionparken selger lodd fra og med Black Friday, 26. november. Loddene koster kr 50,- pr stk, og kan kjøpes i alle butikkene på Stadionparken. De vil ligge synlig i diskene og kan betale med Vipps. Det trekkes 5 vinnere den 23. desember hvor alle vil få et sentergavekort på Stadionparken, forteller senterleder på Stadionparken, Inger Egeland.