Forus og Gausel Idrettslag fornyes

Ny logo og en mer fremtredende bruk av FGI-blå vil bli enda mer synlig i og utenfor klubbhuset, sier Morten Landråk-Sæther, daglig leder i FGI. 
Del på Facebook
Ny logo og oppussing av klubbhus skal bidra til det FGI er aller mest opptatt av, å jobbe sammen om en bedre bydel.

Mye har skjedd siden 1983 da FGI ble etablert og fikk sin første logo. Siden den gang har idrettslaget hatt en betydelig vekst og denne høsten var også tiden kommet for et lite skifte.

Med ny logo og et mer moderne og tilrettelagt klubbhus, vil FGI skape gode opplevelser og følelser for klubben sine medlemmer. Det gjøres nå ved å tilby nye drakter, nyoppussede aktivitetsrom og en logo der navnet «Forus og Gausel Idrettslag» kommer enda tydeligere fram.

-For alle våre tusen medlemmer betyr drakten og logoen noe spesielt. Det å kjenne tilhørighet til laget, til medspillerne og til et idrettslag, er viktig, og en stor del av det å drive idrett. Denne følelsen tar FGI på alvor og dette er også en viktig grunn til at idrettslaget denne høsten har gjort en innsats når det gjelder profilering og oppussing. Ny FGI-logo markerer også en tydeliggjøring av at vi er et idrettslag med flere idretter. Arbeidet innebærer rett og slett en ny start i profileringen av klubben både på logo, drakter og annet tøy. Det sier daglig leder Morten Landråk-Sæther som sammen med hovedstyret har vært tett på prosessen og som gleder seg til å ta logoen ordentlig i bruk.

Design fra en gullvinner
Mange klubber, både lokale, nasjonale og internasjonale endrer fra tid til annen logo, for mange en følelsesladet affære. Og nettopp derfor, fordi mange har følelser rundt FGI-logoen også, var det viktig for FGI å gi oppgaven til en anerkjent designer, en oppgave som først og fremst var å gjøre logoen hakket mer moderne.

Grafiker Eli Tangen bistår en rekke kjente bedrifter og merkevarer her i distriktet, blant dem Stavanger Symfoniorkester, MUST, Den Britiske Skolen, Gaffel og Karaffel og House of Movement, med flere, og har vunnet flere priser for sitt arbeid. Nylig vant hun både gull- og sølv-plasseringer i årets Sterk Reklame. Nå har hun også laget sin første logo for et idrettslag.

– Stil og farger endrer seg på samme måte som alt annet rundt oss, og fra tid til annen må en vurdere hva som ser best ut og hva som fungerer best til formålet. FGI er en stor klubb med et sterkt navn og en sterk tilhørighet i bydelen, derfor var det også spennende å få være med å bidra til at omdømmet og tilhørighet ble ytterligere forsterket.

Den nye logoen er formet som et skjold. Den har de samme fargene som den opprinnelige og både navn og etablerings-år kommer tydelig fram. Målet har vært å beholde de gode kvalitetene med den gamle, samtidig som den forsterkes og skiller seg ut i mengden av mange andre logoer, forklarer Tangen.

Logo er forankret og besluttet i ekstraordinært årsmøte og har høstet mange positive tilbakemeldinger.