OBOS-Jubel for Hinna fotball

Del på Facebook

Da Covid-19 inntraff ble det en økonomisk krevende tid også for Hinna fotball som mistet store deler av leieinntektene fra klubbhuset, samt fra kiosksalget. Da de fikk tildelt 45000 kroner fra OBOS, ble det jubelstemning i klubben. 

I juni var administrasjonssjef i OBOS, Tor Eriksen, på besøk hos Hinna fotball med en sårt tiltrengt sommergave. Hele 45000 kroner hadde han med seg til klubben som har mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt gjennom pandemien.

Betyr enormt mye

Salg- og markedsansvarlig i Hinna fotball, Rasmus Martinsen, forteller at en slik tildeling betyr enormt mye for klubben.

-Ettersom klubben har budsjettert med inntekter fra salg fra kiosken og utleie av klubbhuset, er det jo klart at dette redder inn de tapte inntektene, og vi er utrolig takknemlige for denne flotte gaven fra OBOS, forteller Martinsen.

-Det nye klubbhuset var i utgangspunktet utleid gjennom hele året, men da pandemien inntraff ble det meste naturligvis avlyst.

Hva har dere brukt pengene til?

-Pengene har utelukkende gått til å dekke de tapte inntektene, sier Martinsen.

Denne gaven har ifølge Daglig leder i Hinna fotball, Hans Arne Haga, gjort at de kan drive klubben som normalt.

-Barna og ungdommen i klubben har sluppet å ta konsekvensen av tapte inntekter for klubben, og vi har hatt mulighet for å ikke la pandemien gå ut over barna mer enn nødvendig. Dette er enormt gledelig for både store og små, sier en veldig glad daglig leder.

OBOS med pengedryss i Rogaland

I følge OBOS har 33 idrettslag, korps og kulturtilbud i Rogaland får totalt 1.032.000 kroner i støtte fra OBOS etter forslag fra OBOS-medlemmene.

Korps, idrettslag og foreninger er hardt rammet av koronapandemien. Tusenvis av

arrangementer og aktiviteter ble avlyst også i år. Inntektene frivilligheten er avhengig av for

å holde hjulene i gang, er borte.

Det fikk OBOS til å etablere en ny støtteordning etter koronautbruddet i fjor, OBOS-Jubel. Totalt 617 lag og foreninger over hele landet, spesielt i områder med mange OBOS-medlemmer, har fått til sammen 20,5 millioner kroner. I vår region deler 33 mottakere på 1.032.000 kroner.

Viktig å gi tilbake til medlemmene 

-Hinna fotball gjør et kjempearbeid for barn og unge i bydelen. Derfor har vi lenge samarbeidet med klubben, forteller administrasjonsleder i OBOS Region Rogaland, Tor Eriksen.

Hinna miniputt-turnering, OBOS-cup og Hinna fotball – OBOS Akademi (spillerutviklingstiltak 11- 14 år) er prosjekter vi har støtte i flere år, forteller den sympatiske administrasjonslederen.

Hva betyr det å kunne være med å støtte lokalidretten?

-For oss i OBOS er det viktig å gi noe tilbake der våre medlemmer bor for også å skape gode liv og miljøer mellom husene. Lokalidretten er en viktig bidragsyter i så måte, forteller Eriksen.

Håper på normale tilstander

Etter halvannet år med nedstengninger og ustabile forhold for barn og ungdom i klubben, håper daglig leder Hans Arne Haga, at det nå snart vil normalisere seg for klubbens medlemmer.

-Alle som trener og er aktive i klubben fortjener å få en normal hverdag igjen. Det har vært en krevende periode for alle, og vi har savnet å drive med fotball uten avbrytelser og uforutsigbarhet, sier Haga.

-Nå når det er mulighet for å samle flere på arrangementer, håper vi jo også at flere vil leie det nye og flotte klubbhuset vårt og at de inntektene som er så viktige for Hinna fotball vil ta seg opp igjen. Det er jo barna og de unge som får tilbake for at vi får leieinntekter og salgsinntekter fra klubbhuset, sier Haga.