Nabolagshager i vinden

Del på Facebook

Bildetekst: Marianne Berge viser fram nabolagshagen på Hinna.

I Stavanger kommune dukker det stadig opp flere nabolagshager hvor målet er å involvere barn og unge i dyrkingsprosessen, og skape gode møteplasser i nærmiljøet. Barnas hage på Ullandhaug og nabolagshagen på Hinna er begge slike initiativ som beboerne i Hinna bydel kan benytte seg av.

Hinna nabolagshage ligger i Grannesveien på den gamle barnehagetomten. Hagen er initiert av blant annet Marianne Berge (MDG) i kommunedelsutvalget på Hinna som selv bor på Hinna.

– Vi er foreløpig en liten gruppe interesserte Hinna-beboere som ønsker litt fellesskap og liv på området hvor barnehagen tidligere holdt til, og håper å få med oss flere interesserte, forteller Marianne.

Interesse for urban dyrking øker stadig i Norge. Hinna Frivilligsentral og Hinna nabolagshage skal nå samarbeide for å utvikle området på Hinna til en urban hage for hele kommunedelen. Ved å engasjere dugnadsånden, er målet å skape en vakker arena for gode møter mellom mennesker, lek og læring, bærekraft og kortreist mat. I hagen skal det være mulig å disponere en plantekasse til egen dyrking, bidra i felles hagen, og smake litt på urter mens man slår av en prat.

Trenger frivillige

Nabolagshagen på Hinna skal være et knutepunkt for mange spennende prosjekter og prosjektgruppen opplever stort engasjement i kommunedelen allerede. Leder for Hinna Frivilligsentral, Sunniva S. Roberts, brenner for urbanhagekonseptet og nærområdeutvikling. Hun har vært i kontakt med flere i området som ønsker å bidra, blant annet Ostehuset på Hinna og Brynes planter, samt flere barnehager og SFO-er på Hinna. Nå ønsker Sunniva kontakt med alle engasjerte som vil være med å utvikle en egen urban hage på Hinna.

– Ta en titt på hagen i dag og stikk innom Frivilligsentralen for en prat hvis du vil bidra. Kanskje blir det akkurat deg som dyrker frem den første tomaten, sier Sunniva.

Pilotprosjekt

På Ullandhaug ved den økologiske gården og Ullandhaugskogen finner man pilotprosjektet for «Barnas hage». Området er eid av den Botaniske hage v/Stavanger kommune og leies av Instituttet for barnehagelærerutdanning. Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Madla Frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS.

– Målet er å legge til rette for at barn kan være med å bidra i dyrkingsprosessen og fremme de økologiske prosessene i naturen. På den måten får man barnas tanker frem og de får mange og rike erfaringer som er viktig for barns fysiske, kognitive og språklige utvikling. I tillegg er nabolagshagene med på å aktivere og engasjere nærmiljøet og skape nye arenaer og møteplasser, forteller Førsteamanuensis på Instituttet for barnehagelærerutdanningen ved UiS, Ove Bergesen.

Hagen ligger flott til på Ullandhaug, like ved parkeringsplassen. Kassene har ulike temaer som «knaskebed», «fortvoksende bed», og «saktevoksende bed». Det er laget oppbevaringskasser til verktøy som kan benyttes som sitteplasser.

Ove Bergesen kan fortelle at studentene på barnehagelærerutdanningen bruker hagen på Ullandhaug til å utprøve involvering av barn i dyrkingsprosessen. I tillegg har Barnas hage et samarbeid med blant annet ToppSopp som skaffer kaffegrut til jordforbedring. Mens Jernaldergården på Ullandhaug har bidratt med kunnskap innen gjenetablering av gamle jordbruksstrategier.

– I tillegg til hagene på Ullandhaug og Hinna er det også etablert Barnas hage i Kvernervik, og nabolagshager i andre kommunedeler er under etablering. Sjekk ut barnashager.no og lik Facebook siden til Hinna Nabolagshagen for å følge med utviklingen her på Hinna, forteller Sunniva.