Årets TV-aksjon

Del på Facebook
BARN, IKKE BRUD

Årets TV-aksjon handler om jenters rettigheter og arbeidet mot barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene er store, ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i.

Mottaker av innsamlede midler i år er Plan International Norge som har lang erfaring med arbeid mot barneekteskap. Målet for årets TV-aksjon er å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap og går av stabelen søndag 24. oktober. –Vi starter arbeidet i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. I samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner, ungdomsgrupper og andre, skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet, sier Anders Dahle Vedholm, fylkesaksjonsleder i TV-aksjonen Rogaland.

–Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp, sier Vedholm og viser blant annet til FNs bærekraftmål nr. 5 som handler om likestilling mellom kjønnene. –Kampen mot barneekteskap står sentralt for å oppnå dette målet, sier han.

Bøssebærere og lokale krefter

Lokalt engasjement over hele landet er det som gjør TV-aksjonen helt unik. I Rogaland trengs  6000 bøssebærere. Av disse er 1200 i Stavanger. -Det aller viktigste for oss er å få full bøssebærerdekning i alle kommunedeler, sier Vedholm.

-Vi har også et ønske om at lokale bedrifter og organisasjoner skal bli med og løfte kunnskapen om jenters rettigheter generelt og hjelpe til i arbeidet med å gi jenter muligheten til å være barn, ikke brud, sier Vedholm. Han roser entusiasmen i Stavanger kommune og legger til at Stavanger alltid er blant de beste storbyene i landet. –På giversiden vår, www.giverstafett.no er det statistikk som kalles Storbykampen. Der ligger tradisjonelt Stavanger blant de øverste på listen, sier han.

Vedholm er imponert over den genuine entusiasmen og støtten som lokalt næringsliv og enkeltpersoner gir til TV-aksjonen. -I alle kommunedelene i Stavanger er det politikerne som danner komité og som har ansvaret for alle basene der innbyggerne kan hente bøssene. Der pleier det å bli servert både kaffe og noe å bite i, sier Vedholm og legger til at det aller viktigste med TV-aksjonen er møtet mellom menneskene i døren. -I år skal vi banke på alle dørene i Stavanger kommune. Vi jobber mot at hele Norge igjen skal ut med bøsser og samle inn penger. I tillegg kan man melde seg som digital bøssebærer, forteller han.

Barne- og ungdomskoler

Hvert år er det flere skoler over hele landet som arrangerer skoleløp til inntekt for TV-aksjonen. –I Stavanger kommune er det flere skoler som utmerker seg; Vassøy skole som i flere år har tatt båten til byen for å synge foran Domkirken og samle inn penger. Både Mosterøy og Lunde skole har skoleløp. Det samme har Buøy og Roaldsøy. Nå må vi prøve å få med noen skoler i sentrum, oppfordrer Vedholm.

-I fjor ble det spesielt på grunn av pandemien. Vi fikk ikke lov til å gå med bøsser, så alt ble digitalt. Skolene opprettet sine egne Spleis eller digitale bøsser. Bøssene kunne lages veldig personlig og mange hadde bilder av kjæledyr og aktiviteter de skulle ha på skolen. Det viktigste med digitale bøsser var å dele bøssen på sosiale medier slik at venner og familie kunne betale inn penger. Spleisene var mer konkurransepreget. Der kunne man legge inn artige ting man ville gjøre hvis summen passerte et visst beløp: farge håret, bade i sjøen i oktober, forteller Vedholm. –Det kan man gjøre også i år. Nytt av året er at man kan bli både fysisk og digital bøssebærer. I tillegg kan man opprette en Spleis, sier han.

Tiltak for å hindre barneekteskap

I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap. -Det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn må få være barn, og jenter må få like muligheter som gutter, sier Vedholm.

Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre framtid, med god helse og utdanning. De fleste jenter som giftes bort må slutte på skolen, mister muligheten til å få seg jobb med stabil inntekt, og risikerer å ende opp i fattigdom, sier han og legger til at jenter som gifter seg før de fyller 15 år har 50 prosent større risiko for å bli utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partneren.

Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste årsakene til dødsfall blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. Etter barneekteskap blir jentene ofte også tvunget til å flytte vekk fra landsbyen og familien sin. Den nye hverdagen og mangelen på frihet til å leve som de gjorde før, påvirker jenters mentale og fysiske helse, og depresjon og selvmordstanker er vanlig.

Konsekvensene av barneekteskap er ikke bare skadelig for jenters liv og helse. De hindrer også global utvikling, likestilling og fattigdomsbekjempelse. Innsamlede midler fra TV-aksjonen skal gi Plan muligheten til å jobbe med å gi opplæring i jenters rettigheter og støtte til etablering av ungdomsgrupper som jobber med å fange opp jenter i faresonen, konfrontere foreldre som vil gifte bort døtrene sine og rapportere om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter. Både jenter og gutter er med i disse ungdomsgruppene.

Plan samarbeider med myndigheter for å sikre at det finnes en lov som forbyr barneekteskap, at denne overholdes og at det er mekanismer på plass lokalt for å håndtere saker hvor barn giftes bort.

Foreldre som ikke har råd til å sende alle barna sine på skolen, prioriterer ofte guttene. Hvis jentene hadde fått mulighet til å gå et ekstra år på ungdomskolen, ville inntektene deres økt med 10-20 prosent, og redusere risikoen for å bli giftet bort med fem prosent eller mer. Så lenge jenter går på skole er det større sjanse for å få en jobb og mindre sjanse for å bli gravid.

Skolegang for jenter er derfor nøkkelen ut av fattigdom og en helt sentral brikke i å få slutt på barneekteskap.

Barn, ikke brud

Under aksjonsnavnet «Barn, ikke brud» er målet å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi. Med inntektene fra årets TV-askjon skal Plan styrke, beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift som barn.