Svømmehall og flere gapahuker

Anne Sofie Dybdal
Del på Facebook
Anne-Sofie Dybdahl er pedagogisk leder på Boganes barnehage. Hun er en av de som har svart på undersøkelsen om nærmiljøet i Hinna kommunedel.

Tekst: Jorunn B. Eia – jorunn.eia@gmail.com

Foto: Privat

Anne-Sofie Dybdahl sier undersøkelsen er svært viktig og håper at det kommer noe ut av den. -Vi som har ansvar for barn i barnehage bruker nærmiljøet hver dag. Vi bruker skogsområdene, lekeplassene,  sjøen og boligområdene, sier hun.

Det som har endret seg mest siden Dybdahl begynte i barnehagen i 2007, er reduksjonen av uteområdene på grunn av utbygging av nye boligområder. -Skogsområdene har blitt mindre, tilgangen til sjøen er mer komplisert. Vi må gå lenger for å finne grønne lunger for ungene. Hinna kommunedel er langstrakt og stor og vi savner både svømmehall og flere gapahuker. Stavanger kommune dekker bruk av svømmehallen i sentrum, men ikke transport til sentrum. Og ofte får vi tildelt et tidspunkt som ikke passer oss. Vi rekker rett og slett ikke tilbake til barnehagen til rett tid og ansatte må jobbe overtid, forteller hun.

Det siste året når kollektivtransport har vært frarådet, har barnehagen brukt maxitaxi. Der er problemet at det ikke er nok barneseter. -Vi har måttet ringe foreldre i tillegg til at ansatte har brukt egne seter. Det hadde blitt et enormt løft dersom kommunedelen hadde fått en egen svømmehall, mener Dybdahl.

-Vi synes det er viktig at det blir tatt godt vare på områder som kan brukes til rekreasjon og lek. I dag er det slik at når vi kommer til en lekeplass, er det ofte andre barnehager, skoler eller SFO’er allerede der. Vi ønsker oss også tilrettelegging for lek langs sjøen. Det er langt for barnehagebarn å gå fra Boganes til Vaulen, sier Dybdahl og understreker at hun er veldig godt fornøyd med at de nå får anledning til å si hva de mener i denne undersøkelsen.