Positiv til konkurranse fra Hinna kommunedel

Anders Ohm
Del på Facebook

Tekst: Ingrid Smistad – ing-smi@hotmail.com/

Anders Ohm er for mange kjent som eiendomsutvikler i Pedersgata i Stavanger. Til tross for at sentrum stadig møter økt konkurranse fra andre bydeler, mener han det er helt riktig å utvikle bydelene til å bli mer selvforsynte.

I 15 år har Anders Ohm jobbet med eiendomsutvikling, og i løpet av den tiden har han opparbeidet seg mye kunnskap og kompetanse innen byutvikling. 10 av disse årene har gått til eiendomsutvikling i Pedersgata med hovedfokus på publikumsrettet næringsvirksomhet. Han har bygget og tilrettelagt for en rekke mat- og servicetilbud, og er lidenskapelig opptatt av utvikling i en bydel som tidligere har blitt omtalt som Stavangers mest belastede område. Etter mange år med utvikling har Storhaug bydel og Pedersgata blitt et svært attraktivt bo- og arbeidssted for mange, og serveringstilbudet blir stadig større. Kontoret til Ohm er plassert over Hekkan Burger i Pedersgata, og selv både jobber og benytter han seg av tilbudene i Stavanger sentrum hver dag, mens bostedet hans er i Hinna bydel.

Illustrasjon av utviklingsprosjektet i Pedersgata som har fått både ros og ris.

«Timinuttersby»

 Det er mye fokus på «timinuttersbyen» i Stavanger kommune sitt planarbeid, hvor målsetningen er å være i timinutters gåavstand fra egen bolig til blant annet arbeid, skole, kultur, handel- og servicetilbud. Statistikk viser at jo mer byen strekker seg ut over landskapet, jo mer energi bruker innbyggerne. Med en «timinuttersby» skal innbyggerne bruke mye mindre energi til transport pr. person. Ohm synes «timinuttersbyen» er en viktig visjon i byutviklingen:

– Selv om en styrking av bydelene er en utfordring for sentrum og Pedersgata synes jeg det er positivt at bydelene blir mer selvforsynte, og bydelene kan også lære mye av hverandre. Sentrum må bare fortsette å forbedre og fornye seg for å ikke tape kampen om kundene til fordel for bydelene. Selv bodde jeg i Tokyo i et par år, og noe av det mest fascinerende der er at byen rett og slett ikke har noe tydelig sentrum. Den har en hel rekke bydeler som har hvert sitt sentrum med ulik karakter. Den ene bydelen huser for eksempel omtrent alle byens musikk- og sportsforretninger, mens en annen bydel har omtrent bare teknologibutikker. Andre bydeler er mer balanserte. Dette gir en veldig spennende by der man kan oppleve noe nytt hver helg, men Stavanger er en liten by, og for oss er det nok derfor naturlig at sentrum satser på bredde slik at man kan tiltrekke seg besøkende fra hele byen.

Samle tilbudene

 Foreløpig har ikke Ohm noen konkrete planer om å drive eiendomsutvikling i Hinna bydel, men sier at han ikke er fremmed for tanken om utvikling av publikumsrettet næringsvirksomhet i bydelen i fremtiden. Ohm peker blant annet på at serveringstilbudet i Hinna bydel er lite differensiert i dag. I tillegg synes han at Hinna bydel er ekstremt bilbasert og at avstanden mellom tilbudene er for stor.

– Jeg mener man bør etablere mer i «sentrum» av bydelen, som i Hinnakrossen eller ved Stadionparken. Jeg tror det blir viktigere for kundene å kunne gå mellom tilbudene og ikke være avhengige av bil. Her har Hinna bydel fremdeles en lang vei å gå, sier Ohm.

Får kritikk

 Det er ikke bare ros som møter en utbygger som skal utvikle eiendom i et folkekjært område i sentrum. Nylig fikk han kritikk i forbindelse med et utviklingsprosjekt i Pedersgata, men kritikken tar han med et smil:

– Frem til nå har jeg fått omtrent bare positive tilbakemelding på det jeg har gjort i Pedersgata, og det tror jeg ikke er sunt i lengden. Da kan man fort bli blind og tenke at alt man gjør er riktig. Men slik er det jo sjelden. Kritikken har ikke handlet så mye om prosjektene som sådan, men om at enkelte kunne ønske seg mer medvirkning ift. utforming av prosjektene. Jeg har nok kanskje undervurdert hvor mange som faktisk legger merke til det som skjer, og jeg vil se på hvordan vi kan oppnå mer medvirkning i større prosjekter fremover. Jeg har foreløpig tatt initiativ til å opprette en velforening for Pedersgata der alle som bor i gaten kan komme med innspill. Men så er det jo slik at all form for endring og utvikling som regel fører til diskusjoner og kritikk, og det skal vi bare være glade for. Det hadde jo vært litt trist om prosjektene mine bare ble ignorert!