Nytt styre og styreleder i Hinna fotball

F.V: Lene Laurhammer (ut av styret), Kenneth Junker Asbjørnsen, Christina Fahle, Knut Hals, Siri Hauge Solbakken, Egil Torgersen, Helge Pollestad (ut av styret). Styremedlemmene Kristin Kjørsvik og Lasse Nordhus var ikke på bildet.
Del på Facebook
Nicolai Myren ble valgt som ny styreleder på årsmøtet.

I midten av mars avholdt Hinna fotball årsmøte og nytt styre ble valgt. Blant de to vervene som var på valg var ny styreleder. Nicolai Myren ble valgt som ny styreleder og har store ambisjoner for både klubb og små- og store medlemmer.

Tekst: Cecilie Skram Gil – ceciliegil@gmail.com

Foto: Nicolai Myren privat og Hinna fotball

-Jeg er veldig takknemlig for forespørselen om å ta rollen som styreleder, sier Myren, på spørsmål om hva han tenker om å ta over som ny styreleder. Å få lov til å bidra til klubben, som gir så mye til barna og til nærområdet, gir meg energi og motivasjon.

-Når en samtidig ser alt det gode arbeidet som gjennom årene er lagt ned i denne klubben blir en også ydmyk. Min oppgave blir derfor å bidra til å foredle de gode resultatene som er skapt og legge til rette for at denne utviklingen kan fortsette, forteller den nye styrelederen.

-Jeg setter også pris på muligheten til å komme tettere på klubben, driften i klubben, og ikke minst også å få bli bedre kjent med alle de flotte menneskene som arbeider og støtter klubben. Det er en massiv gjeng, både i administrasjonen og de frivillige, med et nydelig engasjement som sørger for at vi på Hinna kan ha dette fantastiske fotballtilbudet, både til små og store.

Klare satsningsområder for barna og A-laget

Myren forteller at styret skal fortsette å rekruttere mange barn til klubben, bl.a. med å fortsette å ha byens beste Fotball Fritidsordning (FFO). Gjennom FFO og fotballakademi skal de også sørge for god sportslig utvikling blant barn og ungdom.

-I klubben har vi også store ambisjoner for våre A-lag, og da må vi legge til rette for at A-lagene kan fortsette å ha et solid sportslig apparat og godt anlegg for vår toppfotball. Dette også for at det skal være attraktivt for våre talenter å ta steget opp på A-lagsfotball i Hinna, sier Nicolai.

-Gjennom årene har vi hatt god vekst på jentesiden, og denne veksten skal vi støtte opp om og la vokse videre.

Imponerende og imøtekommende

Hva gjør Hinna fotball til en spesiell klubb i dine øyne?

-Det er imponerende å se hvor sentralt klubben står i lokalsamfunnet Hinna og hvordan den har skapt en bred oppslutning blant små og store. Når vi om våren går eller sykler ned til trening og ser alle barn og foreldre som strømmer i retning mot banen, nesten som et 17. mai-tog i parade, er det utrolig kjekt.

-Det er også fint å oppleve hvor imøtekommende alle er, spesielt dersom du er utenbys fra og har et ønske om å styrke ditt sosiale nettverk, så er Hinna en flott plass å engasjere seg, sier den nye lederen.

Er det ting dere i det nye styret ønsker å forbedre i klubben?

-Utgangspunktet og grunnlaget som styret har å jobbe med er veldig godt, og som nevnt er vår jobb å foredle resultatene av det gode arbeidet som er gjort og legge til rette for en videre utvikling på alle nivå i klubben, forteller Myren.

F.V: Martine, Elizabeth og Victoria. Bak: Nicolai Myren

Engasjert fotballpappa på fritiden

Som Pappa til de tre jentene, Victoria (10), Martine (8) og Elizabeth (4), så er det fullt opp med fotballtrening på ettermiddagene.

-De to eldste jentene spiller allerede i klubben, mens Elizabeth starter over sommeren, noe som er stor stas, forteller han.

Hvorfor skal barna i området begynne å spille fotball i Hinna?

-For mine barn er deltagelse i fotball på Hinna en forlengelse av det sosiale livet som barna har på skolen. Praten som en hadde i friminuttet fortsetter på banen, og det har vært viktig for mine barn å få være en del av. Samtidig består lagene av spillere på tvers av klassene, så det bidrar til å styrke relasjoner og samholdet på klassetrinnet, og ikke minst mulighet til å få treffe andre spillere, både yngre og eldre, sier den aktive styrelederen.

Takker foreldre og spillere

Myren sier han vil takke alle, både spillere og foreldre, som har vist en stor tålmodighet når det har vært utfordrende for klubben å gjennomføre sine aktiviteter i en koronapreget periode. -De har blitt ilagt begrensende tiltak både på treninger og kamper, men til tross for dette har oppslutningen vært høy og vi har holdt deltagermassen i klubben på et stabilt nivå. Faktisk så har vi på noen lag økt antall spillere, og det skal vi være stolte av, sier den joviale og blide styrelederen.