Lyspunkt i korona-hverdagen

Påskeeggjakt. Foto Jeanette Osberg.
Del på Facebook
Kampanjen skal vise hva som er lov og forslag til hvor man kan være ute sammen med trygg avstand

Tekst: Ingrid Smistad – ing_smi@hotmail.com

Stavanger kommune har laget kampanjen «Lyspunkt 2021» for å synliggjøre gode uterom for innbyggerne under pandemien. I forbindelse med dette deler de ut 300 000 kroner til gode initiativ og ideer til lyspunkt for barn og unge.

Kampanjen Lyspunkt 2021 ble etablert på bestilling fra Beredskapsledelsen i Stavanger kommune hvor målet er å vise eksempler på hva som er lov og forslag til hvor man kan være ute sammen med trygg avstand – og å skape lyspunkt i en annerledes hverdag. Jeanette Osberg og Camilla Torvik Tønne i Stavanger kommune er ansvarlige for kampanjen og beskriver seg selv som motivasjonskatalysatorer.

– Vi tror en dialog med innbyggere i kommunen er viktig, spesielt under pandemien. På den måten kan vi vise hverandre hva man kan finne på i en spesiell tid, sier Osberg.

Det er valgt ut fem gode uterom i hver kommundel, til sammen 45 uterom. På hjemmesiden ligger det en kartoversikt over de foreslåtte uteområdene. Tanken er at områdene skal ha enkel atkomst, det skal ikke være veldig langt å gå, gjerne en grill, bademuligheter og andre enkle fasiliteter for enhver smak. I Hinna bydel er det valgt ut Hindalsdammen, Gapahauken i Hinna Park, Gapahauken ved Tufteparken i Sørmarka, Fritstidsgården på Gausel og Vaulen badeplass. I forbindelse med kampanjen er det også laget en Instagram konto og en egen Hashtag #lyspunkt2021 hvor kommunen oppfordrer folk til å dele sine lyspunkter for å inspirere hverandre.

Påskeeggjakten

På lørdagen i palmehelgen la kommunen ut til sammen 450 påskeegg, 50 egg i hver kommunedel til glede for innbyggerne. Målet var å få folk til å komme seg ut under pandemien og oppdage nye uteområder i sin egen og andre kommunedeler. På hjemmesiden til kampanjen kunne man få hint med bilder av hvor påskeeggene kunne ligge.

– Det er kommet inn mange positive tilbakemeldinger fra folk etter påskeeggjakten. Mange takker for initiativet til kampanjen og at de er blitt kjent med nye flotte uteområder i kommunen, forteller Osberg.

Fritidsgården på Gausel. Foto: Jeanette Osberg.

Tilskuddsordning

Akkurat nå kan man også søke om penger til koronavennlige aktiviteter som kan lyse opp korona-hverdagen for unge og unge voksne. Stavanger kommune har satt av 300 000 kroner i «såkornmidler» som skal fordeles på gode initiativer og ideer som kan bidra til lyspunkt. Alle over 15 år kan søke.

– Vi opplever at folk gjerne har blitt litt passive og ikke vet hva de kan gjøre når det er restriksjoner. Gjennom kampanjen håper vi å endre på dette, forklarer Osberg.

Privatpersoner kan søke om inntil 5000 kroner og bedrifter/organisasjoner kan søke om 10 000 kroner. Samme søker kan få støtte inntil to ganger, men samme aktivitet kan ikke få støtte to ganger. Søknadsfristene er 22. april, 6. mai og 20. mai.

– Vi oppfordrer folk til å søke om midler. Det er hurtig saksbehandling med et ønske om at aktivitetene og initiativene skal skje innen kort tid. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. Vi har blant annet bevilget penger til noen som ønsker å arrangere piknik i parken og mesternes mester, sier Osberg.