HINNAPRISEN 2020 – utsatt til september

Del på Facebook
Vi trenger forslag til gode kandidater til HINNAPRISEN 2020 INNEN 1. september 2021.

Kjenner du en eller flere ildsjeler i kommunedelen vår, som står på for andre, som har gjort en innsats utover det vanlige innenfor kultur eller idrett eller annen form for samfunnsnyttig frivillighet?

Vi vet det finnes en rekke ildsjeler rundt om i den flotte kommunedelen vår, men vi kjenner dessverre ikke til alle, derfor trenger vi hjelp fra DEG!

Vi ønsker et forslag fra deg til Hinnaprisen for 2020. Hinnaprisen for i fjor ble dessverre ikke utdelt, og i år er utdelingen utsatt til Aktivitetsdagen i 18. september på Hinna Stadion.

I 2012 gikk prisen til Jåtten skolekorps, året før fikk Steinar Torgersen prisen. Han er mangeårig bydelspolitiker som arbeidet for å stimulere og tilrettelegge for fritids- og friluftsaktiviteter. I 2010 gikk prisen til Geir Støle, leder for fotballavdelingen i Forus og Gausel Idrettslag. Og i rekken av prisvinnere finner vi Herdis Meldahl for hennes innsats til fremme av Hinna bydels sosiale aktiviteter blant barn og unge, Jan Ove Ottesen for hans bidrag til fremme av Hinna bydels kulturliv. Elisabeth Helland fikk prisen i 2006 for sitt bidrag til fremme av bydelens sosiale aktiviteter og den første prisen gikk til Hinna fotball for sitt arbeid blant barn og unge. Magnar Birkeland som jobbet som fritidsklubbleder i ungdomsdiskoteket Step In. fikk prisen i 2015.

I 2016 var prisen en anerkjennelse av den frivillige innsatsen folk i bydelen gjorde for flyktningene som ble midlertidig bosatt på Forus akuttmottak, ved Forus og Gausel idrettslag og Gausel menighet. Hinna speidergruppe fikk diplom. 2017 prisen ble delt ut til Elsie Steinsvik for fremragende arbeid som senterleder for Gausel bydelshus og i prisen for 2018 gikk til Bjørn Øglænd for hans mangeårige innsats for Hinna Friidrett. Dette er fine og verdige representanter som har vært med på å gjøre bydelen til et godt sted å bo. Men, hvem mener du fortjener Hinnaprisen nå? Vi vil gjerne ha ditt forslag til enkeltpersoner eller lag og foreninger  som bidrar til å gjøre Hinna bydel til et godt sted å bo for store og små, gjennom en innsats litt over gjennomsnittet. Eller langt over. Kommer du på noen? Flott! Da sender du inn forslaget ditt, med en begrunnelse for at nettopp din kandidat fortjener prisen; innen 1. september 2021 til:

Senterleder for Gausel bydelshus: Edyta Lenarczyk edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no

51508661

Og til slutt;

Det er Hinna kommunedelsutvalg som står bak prisen.

 

STATUTTER FOR HINNAPRISEN

Reviderte statutter, vedtatt i Hinna bydelsutvalg 9.april 2013.

§1 Formål

Hinnaprisen deles ut hvert år av Hinna bydelsutvalg. Den er en anerkjennelse til enkeltpersoner eller lag og foreninger fra bydelen som har bidratt til å fremme bydelens kulturliv og/eller sosiale aktiviteter .

§2 Jury

Juryen har tre medlemmer og den velger ut hvem som får årets pris. Alle bydelens beboere kan sende inn forslag til kandidater til Hinnaprisen.

Juryens sammensetning:

  • En representant fra bydelsutvalget
  • En representant fra media og/eller kultur
  • En representant fra bydelens foreningsliv.

Jurymedlemmene sitter i en 4 års valgperiode og kan bli gjenvalgt en gang. Bydelsutvalget oppnevner jurymedlemmene. Alle jurymedlemmene må være bosatt i bydelen. Senterleder for bydelshuset er  fast varamedlem og sekretær for juryen.

§3 Prisen

Prisen er et diplom og et kunstverk laget av en lokal kunstner.

§4 Forslag til priskandidater

Informasjon om prisen og forslag til valg av årets priskandidat blir gjort kjent i bydelsavisens første vårnummer påfølgende år. Juryens sekretær sender også melding til skoler, lag og foreninger i bydelen hvor alle blir oppfordret til å sende inn forslag til kandidater med en begrunnelse. Frist for å sende inn forslag er medio april.

§5 Valg av prisvinner

Juryen velger ut prisvinneren på grunnlag av forslagene som er kommet inn.
Vinneren av Hinnaprisen blir bekjentgjort i lokale media, og prisen deles ut på Jåtten skole 17. mai.