Vaulen IL vokser

Daglig leder, Oddvar Brokka
Daglig leder, Oddvar Brokka
Del på Facebook
Daglig leder i Vaulen IL, Oddvar Brokka, forteller om en klubb i vekst med behov for flere baner og et nytt klubbhus, og ikke minst et utfordrende år for idretten med Covid-19.

Tekst og foto: Ingrid Smistad – ing_smi@hotmail.com /

Oddvar Brokka har tidligere jobbet med salg og kundeservice, og er utdannet markedsøkonom. Han har blant annet jobbet 17 år i Telenor som teamleder og gruppeleder. I 2004 flyttet familien på fem til Vaulen, og det ble starten på hans engasjement i den lokale fotballklubben. I 2019 startet Brokka som daglig leder for Vaulen IL. Tidligere hadde det ikke vært daglig leder i klubben, men i takt med at klubben vokste så de også behov for en daglig leder, da mye ble drevet på frivillighet og man trengte mer struktur.

– Det er bra dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp når vi trenger det. Som daglig leder har jeg blant annet ansvar for FFO (Fotball Fritidsordning), administrasjon og dialog med sponsorer, forteller Brokka.

En klubb i vekst

Vaulen IL har en lang historie og ble stiftet allerede i 1938. Det er en ren fotballklubb, og er i dag en stor klubb med ca. 530 spillere og totalt ca. 750 medlemmer. Det er spesielt stor vekst i barnefotballen med over 400 spillere mellom 5-12 år. I tillegg vokser FFO-en hvor det går opptil 125 barn fra 2-7. klasse på FFO hver uke. De kommer etter skolen og har to økter med fotball, og spiser før de starter. FFO-en blir drevet av ungdomsspillere og A-lagsspillere.

– Det er også medlemmer i Vaulen IL som har drevet kiosken på Vaulen Badeplass i mange år. Her har mange av spillerne i klubben fått sin første arbeidserfaring med å stå i kiosken og samle inn inntekter til klubben. I år skal det bygges en helt ny kiosk i samarbeid med Jåttå byggfag, forteller Brokka.

I dag benytter klubben seg av 3 fotballbaner som ligger spredt på Nedre Vaulen og Hetland. På grunn av stor vekst ser klubben behov for både større klubbhus og flere baner, og håper de får kommunen og sponsorer med på laget.

– Vi er litt for mye spredt i forhold til baner i dag, da det er stor avstand mellom banene. Banekapasiteten er også en utfordring med en økning i antall spillere. I tillegg har vi et lite klubbhus i forhold til antall medlemmer. Vi håper på flere sponsorer slik at dette kan bli realisert, og tar imot all støtte vi kan få.

Brokka oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å ta kontakt dersom de ser verdien av å ha et idrettslag og klubbhus i nærmiljøet og påpeker at det ikke har noen andre fritidsklubber eller møteplasser for ungdommer i nærområdet.

Utfordrende år

Covid-19 har også satt sitt preg på idretten over hele landet og Brokka synes situasjonen har vært utfordrende med stadig skiftende smittevernregler.

– I starten av året ble mye aktivitet redusert, og det er utfordrende for både voksne og barn. De over 20 år har ikke fått lov til å trene med kontakt i hele 2020, og det er stor fare for frafall. Vi har heldigvis ikke mistet så mange enda, og vi driver fortsatt bra rekrutteringsarbeid. Vi har faktisk økt medlemstallet fra 470 til 530 spillere i 2020.

Det er fortsatt uvisst hvilke kamper, arrangementer og turneringer som vil kunne arrangeres 2021. Vanligvis har Vaulen IL fotballskole både i sommerferien og høstferien, samt Vaulen Vårcup på våren.

– Vi håper på mest mulig aktivitet og mest mulig forutsigbarhet, men det er vanskelig når vi ikke kan planlegge noe. Vaulen Vårcup er en viktig turnering for mange, men per dags dato kan vi ikke planlegge mer enn to uker frem i tid. Vi håper at når vaksineringen kommer i gang for fullt at vi kan planlegge lenger frem i år, sier Brokka avslutningsvis.