Rekordår for friluftsaktiviteter

Nr 1 - Sjøspeiderleir på Lindøy
Sjøspeiderleir på Lindøy
Del på Facebook
Ryfylke Friluftsråd har i oppgave å sikre, tilrettelegge og drive friluftsområder i regionen. I 2020 kan de melde om en enorm interesse for friluftsaktiviteter og innsamling av marint avfall.

Tekst: Ingrid Smistad – ing_smi@hotmail.com /

Friluftskultur

Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, med 9 medlemskommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv til allmenn bruk. I tillegg skal Friluftsrådet arbeide for å skape større forståelse for friluftslivsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. Ryfylke Friluftsråd arbeider også tett med andre organisasjoner for å bidra til gode naturopplevelser og fysisk aktivitet.

– Vi bidrar med praktisk støtte til mange arrangementer og tiltak knyttet til “friluftsidretter”, leirvirksomhet og friluftspedagogiske opplegg. Friluftsrådet har tett samarbeid med reiseliv og næringsliv, spesielt i Lysefjorden. Vi er også en sterk bidragsyter til et bedre marint miljø gjennom rydding av strender og sjøbunn, ghostfishing, naturoppsyn og aktiv deltakelse i Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing, forteller daglig leder, Hans Olav Sandvoll.

Ryfylke Friluftsråd har ansvar for driften av drøyt 100 friluftsområder som blir flittig brukt av innbyggere og turister fra inn- og utland. I 2020 har de hatt flere drift- og vedlikeholdsprosjekter, blant annet i Lådervik på Idsal i Strand kommune. Her er det gjennomført skjøtsel og vedlikehold, og det planlegges for større rehabilitering av eksisterende tilrettelegginger som toalett, grillhytte, rasteplasser, badetrapp, landingsplass for kajakk og nytt bryggeanlegg. På Peisaren ved Vassøy i Stavanger er det gjennomført omfattende skjøtsel med hogst og vegetasjonspleie. Det er også etablert hengebru for bedre atkomst mellom Peisaren og Litle Vassøykalven.

– Samtidig er det utarbeidet en omfattende prosjektplan for Dalevågen i et godt samarbeid med Norconsult, Bjørn Rygg og Sandnes kommune. Det er forventet avklaring i løpet av 2021. Dagsturhytte blir etablert våren 2021, forteller Sandvoll.

Ny i landstigningsbrygge i Dørvika
Ny i landstigningsbrygge i Dørvika

Rusken-aksjoner

Rydding av marint avfall er en del av ansvarsområdet til Friluftsrådet. Arbeidet som er gjennomført i 2020 vitner om et enormt behov for rydding på sjøbunn, i strandsone, i bekker, elver og vassdrag, samt innhenting av villfyllinger og båtvrak.

– Det var forventet vesentlig mindre aktivitet i dette prosjektet i 2020, på grunn av Covid-19. Dette viste seg å være feil. Aktiviteten har aldri vært høyere med totalt innsamlet avfall på totalt 261 tonn marint avfall. Samarbeidet med medlemskommuner, frivillige organisasjoner, skoler, bedrifter m.fl. er formidabelt, skryter Sandvoll.

Avfall knyttet til utslipp av plastfiber og skøyteledninger fra Ryfast og Lysebotn 2 fortsetter. Samarbeid med lokale dykkeklubber har resultert i innhenting av store mengder teiner, ruser og garn (ghostfishing). Dette arbeidet finansieres i all hovedsak av Miljødirektoratets tilskudd til tiltak mot marin forsøpling.

Sprengte alle rekorder

I år var Friluftsrådet nær ved å skrive at det ikke hadde skjedd noe vesentlig innen folkehelsen. Deres bidrag til folkehelsen handler først og fremst om å tilrettelegge for friluftsliv og gjøre friluftslivet mest mulig tilgjengelig for «alle».

– Etter ett år der de aller fleste festivaler, ferietilbud, leirskoler, organiserte arrangement, overnattingshytter måtte stenge ned, tenkte vi, nærmest automatisk, at vi ikke hadde gjort så mye for folkehelsen i år. Hvor feil kan man ta? Sier Sandvoll spøkefullt.

2020 ble nemlig det året hvor friluftslivet sprengte alle aktivitetsrekorder, salg av friluftslivsutstyr gikk rett til himmels og dette skjedde på tvers av alle samfunnslag, alder, kulturellbakgrunn og uavhengig av årstid. Sandvoll kan fortelle om en enorm aktivitet på Friluftsrådets områder i hele 2020, i tillegg til stor aktivitet på Frilager.no hvor man kan leie diverse friluftsutstyr. Ryfylke Friluftsråd har, bortsett fra 2 uker i forbindelse med påsken, vært i ordinær drift underlagt nasjonale og lokale smittevernregler.

– Vi har ikke hatt utbrudd med utgangspunkt i våre områder eller egen drift og/eller prosjektvirksomhet. Vi er overbevist om at dette har vært helt avgjørende for hvordan vi har overlevd denne vanskelige tiden med karantener, isolat, smittevernregler, reiserestriksjoner og sosiale stengsler.

Ifølge Sandvoll har allemannsretten og de tilretteleggingene som er gjort for friluftsliv, fungert som en sikkerhetsventil for svært mange mennesker. Han tror friluftslivet har en sterk egenverdi, men også store nytteverdier innen fysisk og mental helse og legger til:

– Vi ser at land som ikke har de samme friluftslivstradisjonene, eller adgang til så mange friområder, har slitt med tøffere restriksjoner for å holde smittetallet nede. Friluftslivet fortjener en vesentlig høyere prioritering, både når det gjelder drift og tilrettelegging og sikring av flere områder. Pandemien har fortsatt inn i 2021 og vi forventer at Norgesferie blir like aktuelt i år.

Kersti Kesper fornøyd med fangsten. Foto_ Elisabeth Tønnessen
Kersti Kesper fornøyd med fangsten. Foto_ Elisabeth Tønnessen

TellTur

TellTur er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim. Her kan man finne turmål og registrere resultatene sine, og konkurrere med seg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål. Som et bidrag i kampen mot koronaviruset har Friluftsrådet gjort TellTur-funksjonen i appen “Norgeskart friluftsliv” fritt tilgjengelig uten abonnement i 2021.

– Vi har ikke kommet så langt i dette arbeidet, men vi vil supplere dette prosjektet med turmål for både dykking og padling, sier Sandvoll avslutningsvis.