Ingvill Jørgensen (69)

Ingvill Jørgensen (69)
Ingvill Jørgensen (69)
Del på Facebook
Viktig å høre på folk

Tekst: Jorunn Braathen Eia – jorunn.eia@gmail.com /

Foto: Sp /

Ingvill Jørgensen har vært politiker i mange år og er kommunedelspolitiker i Hinna. Hun jobber som organisasjonssjef i Nortura på Sør- og Vestlandet og pensjonerer seg til sommeren. Politikken vil hun fortsette med.

-Jeg skulle ønske at flere mennesker engasjerte seg i politikken. Det burde egentlig være obligatorisk. Det ville skapt mer forståelse for avgjørelser og det politiske samspillet, og ikke minst hensynet til vedtak og regelverk. Folk engasjerer seg fort i protestgrupper, men burde tatt mer del i det vanlige politiske arbeidet, mener Jørgensen, og legger til at hun forstår at folk har det travelt i hverdagen.

Lokalt på Hinna savner Jørgensen innbyggersamlingene. -Det er viktig at vi politikere hører på folk og skjønner hva som rører seg der ute. Dessverre har pandemien satt en stopper for dette, men vi håper å få til faste samlinger etterhvert, lover hun.

Svømmehall og samlingsplasser

Jørgensen mener Hinna mangler samlingsplasser. -Vi er en stor kommunedel med over 22.000 innbyggere. Det er nesten like mange som hele Sola kommune. Vi burde hatt flere hus eller lignende som kunne brukes som samlingsplasser, og ikke minst burde vi hatt en svømmehall. Det håper jeg det snart kan bli en ordning på.

Vern om matjord

-Grøntområdene og landbruket i kommunedelen må vi ta vare på. Rogaland er et matfylke og Stavanger kommune er størst i landet når det gjelder smådyrhold, fjørfe og tomatproduksjon. Dette må vi verne om, sier Jørgensen. Hun mener en del matjord er gått tapt i utvidelsen av motorveien, i byggingen av bussveien og det nye kollektivfeltet som skal gå fra Jåttå stasjon opp til det nye sykehuset.

Kaos og leddbusser

Kommunedelsutvalget på Hinna jobber felles for at kaoset i arbeidet med bussveien skal ta kortest mulig tid. -Vi har stor forståelse for beboerne på Gausel som har maskiner og lastebiler tett inntil husveggen. Vi har også tatt tak i kaoset ved Helgø Meny og McDonalds når det gjelder trafikken. Dette vil vi ta videre med kommunen, sier Jørgensen.

-Det er også viktig at vi løser utfordringen med leddbussene og veinettet i Hinna sentrum og i mange byggefelt. Der er ikke veiene laget for lange leddbusser. Vi må også passe på at bussrutene harmonerer med det behovet folk har, mener Jørgensen og bekrefter at hun fortsetter med sitt politiske arbeid etter at hun pensjonerer seg i Nortura.

-Jeg er glad for at Rogaland Rideskole blir liggende der den ligger i dag. Det har vi i kommunedelsutvalget jobbet for å få til, sier Jørgensen og legger til at det er en fordel at Senterpartiet har varaordføreren i kommunen. Det gir kort vei inn til det sentrale politiske apparatet i kommunen.

En del av fritiden bruker Jørgensen på hytten sammen med mann og ofte resten av familien, spesielt med barnebarna. Ellers liker hun å lese og strikke. -Jeg tar gjerne en også en telefon til folk som jeg ikke rekker å ha kontakt med i hverdagen, avslutter Ingvill Jørgensen.

Navn: Ingvill Jørgensen

Alder: 69

Jobb: Organisasjonssjef i Nortura

Politikk: Leder for Stavanger Sp

Opprinnelig fra: Sunnmøre

Bosted: Gausel